Aktuelle dokumenter fra sekretariatet

Aktuelle dokumenter fra sekretariatet

Her kan du finde aktuelle dokumenter fra sekretariatet.


Ekstraordinær generalforsamling tirsdag 6 marts 2018 kl. 19-21 

Her finder ud indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling hvor budget og udvalg er på dagsordenen. Fra kl. 18-19 til kasserer Finn Svendsen gennemgå kvartalsregnskabet.

Udvalgsformænd 
Nedenstående indstilles til valg til Kaløvig Bådelaugs bestyrelse ud over de allerede valgte driftsudvalgsmedlemmerne. 
Udvalgsformand:
•    Fiskerne v. Birgitte Sauer
•    Jolle og ungdomsudvalg v. Steen B. Olsen
•    Kapsejladsudvalg Sune Kjærgård
•    De Grå Sæler v. Erik Vang
•    Regatta v. Oluf Grønkjær
•    Havkajak v. Lars Beck
•    Pigesejlerne v. Inger Hansen
 


Fortsættelse generalforsamlingen suspenderet 21. november 2017 bliver tirsdag 16. januar 2018 kl. 18.30

Indkaldelse til fortsat generalforsamling 

Referatet

Fortsættelsen af den suspenderende genralforsamling bliver tirsdag 16. januar kl. 18.30 på Kaløvig Badehotel og Brasserie. 

Indkomne forslag til generalforsamlingen 16. januar 2018: 
Forslag fra Erik Vang: Vedtægtsændringer
Forslag fra flere medlemmer: Forslag til ændring af udvalg
Forslag fra Esben Harder: Forslag vedr. procedure for formandsvalg

Indstillede kandidater:   
Samlet kandidatliste

Her finder du indstillingerne: 
Fra Flemmning Skjellerup: Indstilling til næstformand
Fra Mogens Hvas Rasmussen: indstilling af formand
Fra flere medlemmer: Indstilling til havneudvalgsformand
Fra flere medlemmer: Indstilling til formand
Fra Niels frølund: Indstilling til formand
Fra Niels Frølund: indstilling til kasserer 
Fra flere medlemmer: Indstilling til alle valgbare bestyrelsesposter
Fra Sten-Schou Andersen: Indstilling til interne revisorer
Fra Peter Klingsten: Indstilling til næstformand 

Indkomne forslag til generalforsamlingen 21. november, men de er stadig gældende og vil blive behandlet på fortsættelsen af generalforsamlingen 16. januar 2018: 
Forslag til vedtægts-ændringer indsendt af bl.a. Niels Frølund
Forslag fra Niels Jørgen Nielsen
Forslag kasserer indsendt af bl.a. Knud Grejs
Forslag til vedtægtsændring indsendt af Per Bech
Forslag til ændring af § 7 og 8 indsendt af Peter Klingsten
Forslag fra Knud Mildahl
Forslag til intern revisor indsendt af Torben Jensen


Generalforsamlingen 21. november 2017

Referat fra generalforsamlingen 21. november 2017

Formandens beretning 

Indkaldelse til generalforsamling 2017


Regnskab og budget

Her finder du en økonomi oversigt udarbejdet af vores revisor Advosion- 

Regnskab
Årsregnskab 2016/2017
Specifikationer 2016/2017

Budget
Budget 2017/2018
Investeringer 2017/2018
Afskrivninger 2017/2018
Pengestrømsanalyse 2017/2018