Pladsejer uden båd 2017
View this email in your browser

Udlejning af pladser ordningen 2018

Du modtager denne mail som en bekræftelse på, at du er tilmeldt ordningen for udlejning af bådplads for 2018.

Du er tilmeldt, fordi du enten står anført som værende "pladsejer uden båd" i havnesystemet eller selv aktivt har tilmeldt dig ordningen ved at henvende dig til Kaløvig Bådelaugs sekretariat. 

Er du blevet tilmeldt ordningen ved en fejl, og skal du bruge din bådplads i sæsonen 2018, bedes du rette henvendelse til sekretariatet hurtigst muligt på mail kbl@kblsail.dk og senest 22. maj 2018.  

Som pladsejer uden båd får du mulighed for at få en del af havnelejen for 2018 tilbage. Beløbets størrelse kan ikke specificeres, idet det afhænger af lejehyppigheden af bådpladser i løbet af sæsonen 2018, samt antallet af tilmeldte til ordningen.

Når sæsonen er slut, vil du pr. mail få tilsendt information om hvor meget du vil få retur i havneleje, samt hvad du skal foretage dig for at modtage returbeløbet. Hvis du ikke allerede har gjort det, må du gerne allerede nu sende os dit reg. nr. og konto nr. som pengene skal sættes ind på. 

Ordningen gælder KUN for dig, som ikke tager bådpladsen i brug i løbet af sæsonen.

Hvem gælder ordningen IKKE for:

  • Flere af jer har endnu ikke betalt jeres havneleje og/eller klubkontingent. Hvis I ikke har betalt jeres havneleje og kontingent inden 22. maj 2018 (da betalingsfristen egentlig var 1. marts 2018) deltager I ikke i ordningen om udlejning af pladser og får ikke havneleje retur. I skal betale via vores medlemssystem Zietwing. Har I problemer med det, skal I skal straks rette henvendelse til os på kbl@kblsail.dk 
  • Hvis du sælger din plads i løbet af sæsonen frafalder retten til at deltage i ordningen
  • Vælger du i løbet af sæsonen, at benytte dig af din plads alligevel, frafalder retten til at modtage dele af havnelejen retur

OBS: Vælger du mod forventning, at få din båd i vandet i løbet af sæsonen, kan vi ikke love at vi har en ledig plads til dig, men vil naturligvis gøre vores bedste for at hjælpe. Derfor er det vigtigt, at du tager stilling til om båden skal i vandet eller ej. 

Har du nogle spørgsmål til ordningen er du velkommen til at skrive til os.

Venlig hilsen 

Kaløvig Bådelaug
Allan Rundberg
Havnekaptajn

Copyright © *|CURRENT_YEAR|* *|LIST:COMPANY|*, All rights reserved.
*|IFNOT:ARCHIVE_PAGE|* *|LIST:DESCRIPTION|*

Our mailing address is:
*|HTML:LIST_ADDRESS_HTML|* *|END:IF|*

Want to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list

*|IF:REWARDS|* *|HTML:REWARDS|* *|END:IF|*