Medlemmernes arbejdsdag og Standerskifte

Medlemmernes arbejdsdag og Standerskifte

  • 27. oktober 09:00
  • Kaløvig - på Øen

Arbejdsdagen begynder kl. 09:00 med morgenkaffe i jollehuset, hvor de enkelte
opgaver gennemgås. Herefter arbejdes der frem til kl. 12:30, hvor der serveres
snitter/frokost, ligeledes i jollehuset.

Kl. 16:00 er der Standerskifte hvor sommerstanderen skiftes ud med vinterstanderen,

traditionen tro ledsaget af sang og formandens vise ord.

Efter seancen står den på pølser og en øl i vognlyet (den nye traktorgarage).