Grejhytter

Grejhytter

På havnen findes 10 havnehytter, der kan benyttes til bådejernes opbevaring af grej/sejl m.v.

 

  • Lejen er 300 kr./md./grejhytte, der betales forud for 1 år. Lejemålet fortsætter indtil dette opsiges af enten lejer eller udlejer med 3 måneders varsel til den første i en måned.

  • En hytte må gerne deles mellem flere brugere, men kun 1 bruger registreres som lejer.

  • Der underskrives en lejekontrakt mellem lejer og udlejer.

  • Der er ikke installeret el i hytterne. Hvis der installeres el for lejers regning, skal installationen godkendes af havnefogeden.

  • Der må ikke opbevares brandbare væsker i havnehytten.

  • Der må ikke overnattes i en havnehytten. Interesserede bedes henvende sig pr. mail: anni@kblsail.dk og oplyse medlemsnr. Der oprettes en liste over de interesserede 

Alle hytterne er pt. udlejede, men der er etableret en venteliste.
Såfremt en hytte bliver ledig, trækkes der lod om denne fra ventelisten.