Kontingenter 2020

Kontingenter 2020

Nedenstående kan du se Kaløvig Bådelaugs forskellige medlemskaber og kontingenter for 2020.

Alle medlemmer, uanset medlemskab, har mulighed for deltagelse i alle klubbens aktiviteter
og arrangementer.

 

Kontingent                          Medlemskab
kr. 1.910,-
  Senior (Aktiv)
Aktive seniorer er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse, er fyldt 25 år. Som aktiv senior har man stemmeret på generalforsamlingen.

kr. 1.910,-
  Kajak (Aktiv)
Aktive kajakroere er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse, er fyldt 25 år. Som aktiv senior har man stemmeret på generalforsamlingen.

kr. 1.250,-

 
Junior/Optimist

Juniorer og Optimister er medlemmer, der ved klubbens regnskabsårs begyndelse er fyldt 8, men endnu ikke 25 år. Fra medlemmets fyldte 15. år har medlemmet stemmeret på generalforsamlingen. Optagelse af umyndige juniorer kræver samtykke fra forældre/ værge.

kr. 500,-


 
Gast

Gastemedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen.

 kr. 500,-

  Ægtefælle/Samlever
Ægtefælle/samlevermedlemskab kan knyttes til et junior- eller seniormedlemskab, forudsat at parterne er bosiddende på samme adresse. Medlemskabet giver samme rettigheder, som for det medlemskab de er tilknyttet.

 kr. 500,-
 
Forældre

Forældremedlemskab kan knyttes til et juniormedlemskab, såfremt den pågældende junior ikke ved klubbens regnskabsårs begyndelse er fyldt 15 år. Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamling.

 kr. 500,-


  Vinterbader
Vinterbadermedlemskab giver ikke stemmeret på generalforsamlingen.