Kaløvig sommernyt fra formanden

Kaløvig sommernyt fra formanden 25. juni 2018

Kaløvig sommernyt 2018


Kære Kaløviger, så er foråret forbi og mange timer med forårsklargøring af bådene på vinterpladsen er afsluttet med isætning af båd og montage af rig og den første sejl tur i 2018. Sikken en begyndelse maj måned har givet os. Jeg håber ikke, at vi så bliver straffet senere på sæsonen med dårligt vejr. I kajakafdelingen er man i gang med nye elever, der gerne vil friroes. Flere at fiskerbådene har også været en tur på land, for at blive klar til den nye fiskesæson med forhåbning om mange friske fisk i bugten, som kan fanges og bruges til fiskekalas senere på sommeren. De seje sejler sild slår sig uden for havnehullet mandag aften. De får sat sejl og det giver et gevaldig fremdrift i båden, når der trimmes på alle skøder. Deres After Sejling får smilet frem, når de seje sejler sild sidder der på rad og række på bænken og diskuterer trim og bane og nok også noget, som mænd ikke forstår sig på. Jollerne er for længst i gang med sæsonen og kapsejladser, ligesom Sejlsportsligaen rykker. Der er det hele taget godt gang i Kaløvig Bådelaug. De Grå Sæler har søgt Kongehuset om deltagelse i Hans Kongelige Højhed Prins Henriks udkastning af hans aske på Aarhus bugten og opsætningen af en mindeplade. Vi har ikke hørt fra Kongehuset endnu.

Medlemmernes dag
Vi har brug for din hjælp til at give en hånd med nogle timer. Det bliver som altid hyggeligt når medlemmerne samles om deres havn og deres passion for sejlads. Vi holder medlemmernes dag – Grundlovsdag 5. juni. Læs mere her og tilmeld dig af hensyn til forplejning. http://www.kblsail.dk/nyheder/2018/medlemmernes-dag-d-5-juni-2018/

Sejlsportscenteret og Nappedam Bådelaugs jubilæum
Senest er det nye Internationale Sejlsports Center i Aarhus indviet med pomp og pragt. Vi i Kaløvig Bådelaug flottede os ved at give en skibsklokke i indvielsesgave med indgravering. Sådan en giver vi også til Nappadam Bådelaug, som har 50 års jubilæum den 2. juni 2018. De er jo gode naboer og godt naboskab skal jo plejes. De får også lige et par ord med på vejen. Lektor Blomme i skikkelse af Jens Villumsen har forfattet teksten til klokkerne. Lektor Villumsen har været skarp med pennen ikke for meget tekst, det koster. Og vær kun rolig kassereren holder et skarpt øje med den slags udskejelser i sommervarmen. Vi skal jo spare, men vi vil også være en af dem, der skal spørges og ses, når der sker noget af interesse i Aarhus bugten for os i Kaløvig Bådelaug.

Kystbeskyttelsesloven
Vi har søgt Aarhus Kommune om fritagelse for kystbeskyttelsesloven. Aarhus Kommune skal søge staten samlet for alle de havne i kommunen, som ønsker fritagelse. Ansøgningsfristen er 1. juni 2018 for kommunen, så der går nok en rum tid, inden vi hører om afgørelsen.

Husk ikke at parkere på vendepladsen på øen
Lidt malurt er der dog også i bægeret; Vi har en vendeplads ved toiletbygningen på Øen. Der er skiltet med vendeplads og det er ikke for sjov. Vendepladsen skal være ledig altid og ikke bruges som parkeringsplads. Det skal være sådan, at vi alle også lægebil og ambulance, som er rekvireret til at hjælpe syge eller nødstedte i Kaløvig Badelaug kan vende og forlade øen hurtigt.

Retssag mellem Kaløvig og et medlem
Vi er blevet stævnet af et medlem, som har fremsendt regning på arbejde, han mener sig berettiget til at få betaling for, hvilket bestyrelsen ikke mener. Sagen ligger nu ved vores advokat og koster Kaløvig Bådelaug penge. Vores dilemma i sagen er, at betaler vi, vil vi i bestyrelsen kunne beskyldes for at betale regninger uden dækning i indgået aftale. Som det er nu, har vi fået en inkasso og en retssag på halsen af medlemmet, så det er lidt øv. Vi får god rådgivning af vores advokat og melder ud så snart der er en afgørelse i sagen.

Overfald af et medlem
Vi har desværre også været ude for et overfald på medlemmer af et medlem på parkeringspladsen. Episoden er meldt til politiet, som arbejder med sagen. Vi har i bestyrelsen kendskab til, hvem personen er og vi har forsøgt af flere omgange at få kontakt til personen. Bestyrelsen mener, at det må have konsekvenser, hvis vedkommende dømmes i sagen, hvilket vi gerne vil meddele vedkommende, så misforståelser undgås.

Personalet
Nu er det jo ikke bøvl alt sammen heldigvis. Vi har fået Allan ansat som havnekaptajn og han er bestemt ikke uden evner. Det er vi rigtig glade for og overbevist om, at han er den rigtige person, som daglig leder af Kaløvig Bådelaug. Vi har holdt et enkelt driftsudvalgsmøde med Allan og her havde Allan mange spørgsmål til og om Kaløvig Bådelaug. Mange af spørgsmålene bar præg af, at Allan havde sat sig grundig ind i flere problematikker. Det kan også være, at du ikke har nået at se Allan endnu. Det kan skyldes, at han er her tidligt om morgnen for derefter at tage på krankursus.

Villy har desværre valgt at sige op pr. 31. maj 2018 med fratrædelse den 30. juni 2018. I hans opsigelsesperiode har Villy ønsket at afvikle afspadsering og ferie. Villy har gjort et fantastisk arbejde for Kaløvig Bådelaug. Vi i bestyrelsen, Allan og det øvrige personale er uden forståelse for Villys beslutning.

Vi har derfor arbejdet meget fokuseret og målrettet på at finde en ny kandidat til jobbet som havneassistent. Vi fik kontakt til Jens Christian Gotfredsen og han var interesseret i stillingen som havneassistent. Vi fik hurtigt ”en søndag” formidlet en jobsamtale mellem Allan og Jens Christian på Tunø. De er åbenbart faldet for hinanden for deres tilbagemelding til bestyrelsen var, at de gerne vil arbejde sammen, som det nye Dream Team Kaløvig Bådelaug i samarbejde med det øvrige personale. En del af personalet kender Jens Christian fra hans tidligere ansættelse. Jens Christian begynder på job den 1. juni 2018.

Kaløvig Bådelaug er ved at få skrevet vores historie
Sidst men ikke mindst, så er der nogle Kaløviger, der skriver på historien om Kaløvig Bådelaug og den gamle havn. Har du billeder eller andet materiale eller bare en rigtig sørøver historie fra den gang, så kontakt mig på Sten Schou-Andersen på ssa@ptd.dk.

Afslutning, velkommen, VM i Aarhus og et ønske fra jeres formand
Så jeg vil benytte lejligheden til, at ønske både Allan og Jens Christian velkommen til Kaløvig Bådelaug. Jeg vil også benytte lejligheden til at takke Finn Bruun for at hjælpe Kaløvig Bådelaug, når det ser allermest sort ud.

Jeg vil slutte af med at ønske jer alle en rigtig god sejlersæson og husk nu, at vi har VM i Aarhus bugten og vil du være med helt fremme i første linje, så kontakt Oluf Grønkjær. Han er manden, der ved alt om VM for Kaløviger, hvis du har lyst til at være en del af det frivillige fællesskab. Du kan kontakte Oluf på og@gpcovers.dk

Jeg kunne godt tænke mig, om nogle vil sende et lille skriv ind til sekretariatet om jeres sejleroplevelser i sæsonen, som vi kunne bringe på hjemmesiden.

Rigtig god sommer til alle Kaløviger fra formanden
Sten Schou-Andersen