Efterårets første klubaften, onsdag, d. 13/11, kl. 19:00 – Sejltur i Polaris Drabant til Nordkap