Kystsikring i havnen

Kystsikring i havnen 16. oktober 2019

Tidens tand med høj- og lavvande sætter naturligvis sit præg på havnen. På stykket fra kranpladsen til lagunen kunne den såkaldte københavnerspuns ikke længere holde og langs Fiskebryggen var dele af sikringen ved at glide ud i vandet. Arbejdet med en ny sikring af stykket fra kranpladsen til lagunen er nu på fornemste vis afsluttet med en stensætning, der sikkert kan holde i mange år.