Corona virus - opdatering 23. marts 2020

Corona virus - opdatering 23. marts 2020 12. marts 2020

I forlængelse af regeringens udmelding, mandag, d. 23. marts forlænges "Corona perioden frem til 13. april 2020.

Kaløvig Bådelaug følger regeringens krav og anbefalinger i forhold til den seneste udvikling af Corona-virus, herunder anbefalingerne fra DIF, DGI , DS m.fl. og forlænger naturligvis nedenstående frem til 13. april.

Derfor er alle indendørs og udendørs aktiviteter med øjeblikkelig virkning aflyst fra og med nu og indtil videre til og med marts måned. Det vil blandt andet sige, samlinger, fælles træningsaktiviteter (herunder fælles omklædning og samling af børn og forældre i klublokaler), kurser, møder, klubaktiviteter mv.

Der er stadig åbent for individuelt brug af faciliteterne, men vi opfordrer naturligvis alle brugere til at passe godt på jer selv og hinanden og i øvrigt at iagttage myndighedernes henstillinger.

 

Havnens/klubbens daglige drift:

  • Kontoret: Fungerer via telefon og e-mail, men personlig betjening er ikke er mulig.
    Det kan ikke forventes, at personalet er fysisk til stede, men oftest passer vagten hjemmefra.
  • Pladshandel: Skal aftales individuelt efter aftale med havnekaptajnen.
  • Krankørsel: Krankørsel (optagning/søsætning) gennemføres som planlagt, men at der vil være særlige sikkerhedsforanstaltninger.
  • Klubbens arrangementer:
    Medlemmerne holdes løbende orienteret – ved aflysninger/udsættelser meddeles dette besked via e-mail og på hjemmeside.
    Klubaften 30/3 er aflyst.

Da situationen ændrer sig time for time, opfordres alle medlemmer til at holde sig informerede på Kaløvig Bådelaugs hjemmeside.
Desuden vil der løbende blive sendt nyhedsmails