Der er fuld fart i jollerne!

Der er fuld fart i jollerne! 02. oktober 2020

Jolleafdelingen forbereder lige nu at afholde det årlige KBL klubmesterskab d. 10. oktober for alle de aktive klasser, optimist-, zoom- og E-joller. Vi arbejder på at skabe en festlig dag for afdelingens ca 65 aktive medlemmer.

Der arbejdes desuden på at afholde Aarhus-mesterskaber i weekenden d. 24.-25. oktober, hvor KBL har påtaget sig værtskabet. Afhængig af situationen omkring Corona, satser vi på - bl.a. ved hjælp af en opdeling i forskellige grupper og zoner omkring KBL's 3 slæbesteder - at afholde så mange af sejladserne som muligt i Kaløvig.

Til begge arrangementer vil forældre og andre tilskuere være velkomne. Dog må det forventes, at vi laver specielle zoner og afstandsregler for alle dem, som ikke deltager direkte i sejladserne.

Imens "de voksne" i den kommende tid vil have travlt med at tage deres kølbåde på land, og en stor del af havnen dermed kommer til at ligge hen i de kommende måneder, fortsætter aktiviteterne på jollepladsen, i jollehuset og på slæbestedet.

I uge 43 (efter efterårsferien) indleder jolleafdelingen vintertræningen, som kører for alle aktive klasser indtil forårssæsonen, kun afbrudt af en (mulig) pause i januar. Hvor træning i sæsonen foregår på hverdage (mandag, tirsdag, onsdag og torsdag), foregår Vintertræningen hovedsagelig på søndage i dagtimerne.

Ligesom tidligere år arbejder vi desuden på - i det omfang det kan lade sig gøre - at afholde dét, som vi kalder 'no nonsense' weekend-træningscamps både i november, december og januar.

Sejlerhilsen fra Jolleafdelingens Styregruppe