Flere sejladsbegrænsninger på vej i Kalø Vig?

Flere sejladsbegrænsninger på vej i Kalø Vig? 25. maj 2021

Kalø Vig og Knebel Vig skal i fremtiden udlægges til produktions- og udviklingszone for muslingeindustrien ifølge regeringens kommende havplan – en plan der, hvis den bliver til virkelighed, kan betyde, at endnu større overfladearealer end i dag bliver lukket hav for lystsejlerne.

Læs Ejvind Jensens  fine indlæg her