Medlemmernes arbejdsdag og standerskifte, søndag, den 31. oktober

Medlemmernes arbejdsdag og standerskifte, søndag, den 31. oktober 24. april 2021

Vi opfordrer alle medlemmer til at deltage i medlemmernes arbejdsdag og standerskiftet. 

Det bliver rigtig hyggeligt at være med til at gøre vores havn endnu pænere og fin.
Der skal blandt andet plantes lidt nye blomster i blomsterkummerne, trimmes grønne arealer, sås vild natur rundt omkring på havnen (haveredskaber må meget gerne medbringes), vaskes skilte, renses skraldespande og generelt samles affald på havnens arealer.
Endelig skal der monteres nye redningskranse og redningsstiger på broerne, så vi vil meget gerne se nogle repræsentanter fra hver bro.

Dagen giver også mulighed for at Kaløvig Bådelaugs medlemmer, nye som gamle, har mulighed for at møde hinanden på tværs af klubbens forskellige afdelinger/aktiviteter. 

Programmet for denne herlige medlemsdag er i overskriftsform:

  • Kl. 10:30 - Vi mødes i Kahytten til kaffe/te og fordeling af dagens opgaver

  • Kl. 13:30 - Sandwich (serveres i Kahytten)

  • Kl. 14:30 - Stumpemarked på kranpladsen (gør et godt køb eller salg)

  • Kl. 16:00 - Vi samles for at beundre den ny-renoverede standermast, lytte til formandens vise ord, uddele årets sommerstander og fejre vores standerskifte

Herefter er der hygge med pølsevogn og øl/vand.