3 Broer

3 Broer

De 3 Broer er Østjyllands smukkeste og traditionsrige distancekapsejlads.

En éndagssejlads på ca. 24 sømil (18 sømil for de mindre både) rundt i Århus Bugt, Kalø Vig, Knebel Vig og Egens Vig. 3Broer er en kapsejlads hvor alle kan deltage. Dagen afsluttes med en festmiddag om aftenen.

Sejladsen afholdes den 22. august 2020.

Tilmelding

Tilmelding og betaling foregår via safeticket

Lidt praktisk information


Gæster, der ankommer til havnen fredag og dem der skal blive og overnatte til søndag, kan lægge til inde foran restaurant Brasseriet Kaløvig Badehotel, samt ved ydermolen. Man er også velkommen til at finde en ”pæle plads” med grøn markering. Overnatning er gratis for deltagende både.


Både, som kommer på selve løbsdagen og som ikke skal overnatte, er velkommne til at lægge til ved servicekajen, som er inde i lagunen, hvor kranen står.


Der er også WIFI, som er åben for alle foran Brasseriet.


Registrering finder sted foran dommertårnet fra kl. 08.00 til kl. 9.45. Sejladsbestemmelser og løbsinddeling forefindes kun digitalt på www.sailtiming.dk. Der er kurser og banekort med.


Der er skippermøde foran dommertårnet kl. 09.30


Varselssignalet for første start er kl. 10.40.


For yderligere information, se indbydelsen.


Præmieoverrækkelse vil foregå 45 ,minutter efter sidste båd er inde, med mindre der er protester der skal behandles. Præmieoverrækkelsen markeres med lydsignal fra dommertårnet. Dog vil præmieoverrækkelse senest finde sted kl. 18.00. Udlevering af præmier er betinget af fremmøde til præmie-uddelingen.


Sejladsbestemmelser:

Sejladsbestemmelser kan hentes via www.kblsail.dk fra den 19. august


Middag og fest

Pga. Corona situationen, har det desværre ikke været muligt at booke restauranten til festmiddag efter kapsejladsen. Vi opfordrer til grill og hygge i grillhytterne.

 

Vel mødt.


De bedste kaløvigske hilsner

Kapsejlads udvalget


Vedhæftede filer