Regler for Onsdagsbanen 2020

Regler for Onsdagsbanen 2020

Onsdagsbanen er en række sejladser, hvor alle er velkomne,- begyndere såvel som øvede.

Forårs-sæsonen har 7 sejladser og starter d 13. maj 2020 og sidste onsdag er den 24. juni 2020.

På grund af COVID19 afvikles forårs og efterårssæsonen som separate kapsejladser, med forhåbningen om at restriktionerne er mindre til efteråret.

Efterårs-sæsonen har 8 sejladser og starter d. 13 august 2020. Alle onsdage frem til og med d. 2. september 2020 startes kl. 19.00.

Onsdag 9/9 startes der kl. 18.30
Onsdag 16/9 startes der kl. 18.15
Onsdag 23/9 startes der kl. 18.00

Den sidste sejlads foregår lørdag d. 26. september 2019 kl. 10.30.

Kort over onsdagsbanen, hvor bøjerne er markeret, er det samme som altid. Er der nogen der mangler kort, kan de printes fra hjemmesiden.


Besætning

Sejladserne afvikles som et two-star format (2 personers) med fast besætning. Dvs. det ikke er tilladt at skifte ud i besætningen i løbet af sejladserne. Overtrædelse af dette vil føre til diskvalifikation uden mulighed for protest

Starter

Der er en start per fleet, og fleets starter med 5 minutters interval

1. start kl. 19.00 fleet 1

2. start kl. 19.05 fleet 2

osv.

Både skal holde minimum 100 meters afstand til startområdet og minimum 20 meters afstand til hinanden indtil 5 minutter før bådens start.

Der sejles efter specielle ”Kaløvig-onsdagsbane-regler”. Det er samme regler som de i Kapsejladsreglerne definerede regler, men protest reglerne er ændret. Handicap-reglerne er DH.

Derudover indføres på grund af COVID19 følgende ændringer til definitionerne

Holde klar
En båd holder klar af en båd med retten til vejen,
(a) hvis båden med retten til vejen kan sejle sin kurs uden at behøve at foretage nogen handling for
at undvige og afstanden mellem bådene ikke bliver mindre end 2 meter, og
(b) når bådene overlapper, hvis båden med retten til vejen også kan ændre kurs i begge retninger,
uden at der omgående bliver mindre end 2 meter mellem bådene.

Mærke‐plads
Plads for en båd til at passere et mærke på den forlangte side og med en afstand mellem bådene på ikke
mindre end 2 meter.
Endvidere er det
(a) plads til at sejle til mærket, når dens rigtige kurs er at sejle tæt på det, og
(b) plads til at runde mærket som nødvendigt for at omsejle banen.
Mærke‐plads for en båd omfatter dog ikke plads til at stagvende, medmindre den er indvendigt
overlappende og til luv af den båd, der skal give mærke‐plads, og den ville holde mærket op efter sin
stagvending.


Plads
Den plads, en båd behøver under de givne forhold, herunder plads til at overholde sine forpligtelser i
henhold til reglerne i Del 2 og regel 31, mens den manøvrer

 

Ved manglende målerbrev tildeles man et mål af kapsejladsudvalget.

 

Startlinjen/mållinien

Startlininen er mellem yderste bøje og den sydlige side af dommertårnet. Linjen er begrænset mod land af yderligere en bøje. Startlinjen skal passeres fra nord mod syd.

Mållinjen er altid mellem den inderste bøje og dommertårnet. Mållinjen passeres altid fra syd mod nord.

Sejladserne skydes af senest kl. 21.00

 

Startprocedure

1. start, 19.00: 5 min. før 1. start afgives lydsignal og talstander 1 hejses.

4 min. før 1. start afgives 1 lydsignal og signalflag P hejses.

1 min. før start afgives 1 lydsignal og signalflag P stryges.

Ved 1. start afgives et lydsignal, talstander 1 stryges, og talstander 2 hejses for 2. start

2. start, 19.05: 4 min før 2. start afgives 1 lydsignal og signalflag P hejses.

1 min. før 2. start afgives 1 lydsignal og signalflag P stryges.

Ved 2. start afgives et lydsignal og talstander 2 stryges.

Og så fremdeles 

Tyvstart

For tidligt startende både vil få et tillæg på 10 min i sejltiden, såfremt fejlen ikke rettes ved at passere startlinjen på ny. Tyvstart signaleres med flag X. Der gives normalt ikke lydsignal.

 

Banen

Banekombinationerne for de 2 baner vises på tavlen under balkonen på dommertårnet ca. 30 min før start.

Banen kan normalt aflæses fra søsiden. Løb 2 ”lille bane” vises med små bogstaver på tavlen. Farven på bogstaverne viser om mærket skal holdes styrbord eller bagbord.

 

Protester

Protester bør så vidt muligt afgøres parterne imellem. I tilfælde af alvorlige tvister som ønskes afgjort, betragtes protesterne som debat-emne ved mødet i ”Kahytten” efter sejladsen.

Denne ændring af protestreglerne indebærer, at der bør vises større hensyn end ved normale kapsejladser mod andre deltagere. Skal skyldsspørgsmål ved forsikringsskader afgøres, behandles protesterne.

 

Resultater

Aftenens resultater offentliggøres i facebookgruppen samt på Sailtiming 

Aflysning

Ved aflysning af sejlads hejses flag N. Hvis aflysning sker mindre end 1/2 time før varselssignal, vil der blive givet 3 lydsignaler. Kapsejlads udvalget afgør hvornår en sejlads skal aflyses.

En aflysning gælder for en fratrækker.

 

Klubmesterskabet

Der vil igen i år blive kåret en vinder i hver fleet. Der kåres ikke en overaltvinder, da det ikke giver mening ifht handicap.

Resultatet beregnes ved at tage de 5 bedste sejladser for hele forårssæsonen. Dvs. 2 fratrækkere.

Point vil blive udregnet efter det almindelige lav-point-system.

 

Gebyr mv.

For at kunne deltage på onsdagsbaner skal der inden 30. april 2020, betales et deltagergebyr på 125 kr. pr båd. Du vil modtage en opkrævning ved tilmedling.


Med venlig hilsen

Kapsejladsudvalget