Tilmelding - teoretisk navigation 2022-2023

Tilmelding - teoretisk navigation 2022-2023

DER ER LUKKET FOR TILMELDINGER TIL KURSET 2020-2023

På grund af meget stor interesse for teoretisk navigation, er vi desværre nødt til at lukke for tilmeldingen.

 

Lidt om Kaløvig Bådelaugs teoretiske navigation (teoretisk duelighedsprøve).

Kurset indeholder, blandt meget andet, de af Søfartsstyrelsen og Dansk Sejlunion stillede krav:

 • Søkortet og indhold
 • Afmærkning af danske farvande (flydende og faste)
 • Vigeregler
 • Skibslys, dagsignaler og tågesignaler
 • Nød og nødsignaler
 • Sikkerhed
 • Brandbekæmpelse
 • Havmiljø
 • Lovgivning
 • Meteorologi til søs
 • Sejladsplanlægning
 • Meget andet sejlsportsrelevant

Kurset afvikles henover vinteren 2022/2023 med én ugentlig mødegang pr. hold.

Første mødegang er i uge 46. Mødetid kl. 19:00 og kurset påregnes afsluttet ultimo februar/primo marts 2023.
Nærmere udsendes til alle tilmeldte medio oktober 2022.

Kurset kræver jfr. Kaløvig Bådelaugs love et medlemskab (uanset kategori). Billigste kontingent er et gaste-medlemskab, der pt. koster kr. 500,- p.a. 

Kursusgebyret er kr. 1.350,- der dækker undervisning, mange kopier og diverse undervisningsmidler + gratis fri kaffe/te.

Dertil må påregnes en materiale udgift på ca. kr. 800,- til søkort, lærebøger og tegnegrej.

Kurset afsluttes med den teoretisk duelighedsprøve (pris kr. 200,-).

Undervisningen foregår i Kaløvig Bådelaugs Ungdomshus.

Deltagere i den teoretiske undervisning og ikke allerede har den praktiske duelighedsprøve, er sikret en plads på sejlerskolens praktiske sejlads - foråret 2023

Tilmelding foregår på nedenstående skema efter "først til mølle" princippet.