Dette er Kaløvig Bådelaugs nyhedsmail.
Her kan du læse alt om, hvad der rører sig i din klub.

 

Generalforsamlingen – et kort resume
Ca. 80 stemmeberettigede medlemmer deltog i årets generalforsamlingen, der blev afholdt den 29. november.
Formanden berettede om årets gang i Kaløvig Bådelaug med input fra de enkelte udvalg.
Blandt andet blev det nævnt, at de planlagte investeringer er gennemført, herunder køb af en ny søjlekran med en løftekapacitet på 30 ton, etablering af miljørigtig vaskeplads direkte ved den nye kran, udskiftning af brændstoftanke og etablering af bådlade til kajakker, SUP og joller.
Regnskabet blev godkendt – vi har stadig en sund og solid økonomi.
Også budgettet, der indebærer mindre justeringer af kontingenter og havneleje samt nye investeringer til gavn for klub og havn, blev godkendt.
Generalforsamlingen vedtog følgende personvalg:

  • Formand Jesper Lund og havneudvalgsformand Torben Olesen var på valg – og begge blev genvalgt med akklamation.
  • Formand kapsejladsudvalget: Jan Kofoed fratrådte efter eget ønske.
    Ny formand for kapsejladsudvalget er Thomas Pedersen.
  • Formand for fiskerne: Birgitte Sauer fratrådte efter eget ønske.
    Ny formand for fiskerne er Søren Nielsen.
  • Nyt udvalg: Generalforsamlingen besluttede, at der oprettes et sejlerskoleudvalg.
    Som formand for sejlerskoleudvalget valgtes Kim Vesterager.

Den samlede nye bestyrelse kan ses her.

HUSK Julebanko torsdag, d. 8/12 – kl. 18:30 på Badehotellet
Årets brag af et bankospil med mulighed for spisning inden spillet begynder. Der er sædvanen tro mange flotte præmier på spil. Læs mere her.

Husk at Julemanden kommer sejlende til Kaløvig på lørdag – kl. 14:00
Igen i år arrangerer aktivitetsudvalget julehygge med besøg af selveste Julemanden. Læs mere her.

Pilens venner
Så har vi ”stiftende generalforsamling ” i Pilens venner.
Jeg vil gerne invitere alle klubmedlemmer til Åben Båd, fremvisning af vores nye klubbåd, på lørdag, den 10. december kl. 15:30. Pilen er placeret i første række på vej om til den nye bådlade, overfor masteskuret. Venlig hilsen - Oluf

Der er lukket for vandet på havnens arealer
Som nok bemærket, så er vinteren og ikke mindst frosten ved at holde sit indtog, så derfor er der lukket for alle udendørs vandhaner, de vil sige på broerne, jollepladsen og på vinterpladsen.
 
Efterladte cykler på havnen
Der står en hel del cykler på havnen, som ikke nødvendigvis tilhører medlemmer, der benytter dette bæredygtige transportredskab til og fra havnen. Derfor er der sat en seddel fra Havnekontoret på alle cykler, der står på havnens arealer. Medlemmer, der benytter deres cykel, skal huske at fjerne denne seddel inden jul. Cykler, der henstår med seddel på efter jul, vil blive sendt til hittegods. Har du spørgsmål vedrørende ”jernheste” på havnen, bedes du kontakte havnekontoret.

Regler om brug af strøm på vinterpladsen
På grund af blandt andet brandfare på vinterpladsen skal reglerne overholdes. Find reglerne her.

Gode råd til sikker vinterbadning
TrygFonden har publiceret gode råd til vinterbadere. Læs dem her.

Dansk Sejlunion har gode råd til sejlere, der lader både blive i vandet vinteren over
 - Find guide til vintersejlads her.
 - Læs guide til at gøre båden klar til overvintring i vandet her.
 - Bliv klogere på vinterkonservering af indenbordsmotorer her.

Nyheder på forsiden
Da vi for tiden har mange nyheder, som vi lægger på forsiden af hjemmesiden, er det ikke sikkert at du får set og læst dem alle, inden de ryger i arkivet. Du kan dog altid finde dem her.
 
Nyhedsbreve – arkiv
Husk, at du altid kan læse tidligere nyhedsbreve med nyttige informationer på vores hjemmeside her.

Følg Kaløvig Bådelaug på facebook I Direkte link til hjemmesiden I Send en mail til Kaløvig Bådelaug 

Som medlem af Kaløvig Bådelaug modtager du jævnligt nyhedsbrev. Ønsker du ikke længere at modtage det, kan du selv afmelde nyhedsbrevet permanent ved at klikke på linket nederst i denne mail.
 
Copyright © 2021 Kaløvig Bådelaug, All rights reserved.