Regler for brug af elektricitet når båden ligger i vandet eller står på vinterpladsen samt forholdsregler mod brand

Regler for brug af elektricitet når båden ligger i vandet eller står på vinterpladsen samt forholdsregler mod brand

Generelt:

Nedenstående generelle regler gælder uanset om båden ligger i vandet eller står på vinterpladsen:

Overtrædelse af nedenstående regler, berettiger havneopsynet til at frakoble strømmen mellem båd og el-stander på et hvilket som helst tidspunkt. Skader på materiel eller båd, der opstår i forbindelse med frakobling af strømmen, er for bådejers egen regning. Eventuelt tab af værdi på havnekort refunderes ikke.

Ledninger og stik skal være CE godkendte.

Der må udelukkende anvendes 230 AC (vekselstrøm) ledninger. Det er ikke tilladt at anvende almindelige indendørskabler og stik som forlængerledning. Ledningerne skal være tykke (type 3gx1,5mm2og såvel stik som ledning skal være med jord (gul/grøn leder) og beregnet til udendørs brug. Ved brug af kabeltromler skal disse være fuldt udrullet.

Bemærk, at alle både, såvel i havnen som på vinterpladsen, skal være gyldig ansvarsforsikret jf. pkt. 6.4 i havnereglement for Kaløvig Bådehavn.

 

Både i vandet:

Der må ikke benyttes samlestik på kabler, når båden ligger i vandet.

Strømkabler må ikke ligge på broer, medmindre de er forbundet med båden.

Det anbefales, at alle både der ligger i vandet, som et minimum, har mindst én brandslukker om bord, der er godkendt til bekæmpelse af brand i faststof, væsker og elinstallationer (Pulver ABC)

 

Både på vinterpladsen:

Ikke mindst af hensyn til brandfaren men også det begrænsede antal el-stander på vinterpladsen, må der på vinterpladsen kun udtages elektricitet fra el-standerne i korte perioder med henblik på vedligeholdelsesladning af batterier og når der arbejdes om bord. Båden må således ikke forlades, mens der tappes strøm fra en af el-standerne på vinterpladsen.

Havnekaptajnen kan dog i konkrete tilfælde give tilladelse til opladning af en akkumulator, uden at fartøjets ejer er til stede.

Efter endt opladning af batterier eller arbejde om bord, skal stikket fra el-standeren fjernes.

Gammeldags batteriladere må ikke anvendes. Anvend en oplader, der er beregnet til maritimt brug af den type, som selv slår fra, når batterierne er fuldt opladt. Hvis der lades batterier, skal dette ske under opsyn.

Brug af el-affugter, varmeblæser og el opvarmning er ikke tilladt, medmindre dette sker, mens båden er under opsyn.

 

Bemærk i øvrigt:
Af hensyn til brand- og eksplosionsfare, må benzin ikke forefindes i fartøjer på land.
Tanke skal tømmes og udluftes.

Gasflasker må ikke opbevares om bord, mens båden står på land.

Løse tanke og reservedunke tages med hjem. Endvidere bør øvrige brændbare væsker (fortynder, maling m.m.) fjernes fra båden.