Stativer

Stativer

Mobile bådstativer i Kaløvig Bådelaug

På generalforsamlingen 2014 er det besluttet, at Kaløvig Bådelaug vil indføre en ordning med mobile bådstativer. Ordningen bliver obligatorisk fra vinteren 2018/2019, efter den tid vil det ikke længere være tilladt at benytte egne stativer på vinteropbevaringspladsen.

 

Derfor har vi valgt et nyt system

Sikkerhed

Stativerne er meget stabile, og risikoen for at bådene vælter er minimal.

Fleksibilitet

Når bådene sættes på land, kan de let placeres og findes frem igen. Det skulle imødekomme ønsker til søsætning og optagning langt bedre.

Både med mast på

Nu er der mulighed for at bådene kan stå på land med mast i vinterperioden.

Bedre service

Stativerne håndteres kun af havnepersonalet. Bådejerne skal ikke bruge tid og kræfter på dette eller være nervøse under transporten.

 

Nye tiltag, nye vaner

Stativerne findes i 4 størrelserne, 3, 6, 12 og 18 tons. Vores leverandør (LP Yacht), som er godkendt af de største forsikringsselskaber, har udarbejdet en specifikation af hvilken størrelse stativ, der som minimum skal benyttes til den pågældende båd.

Tjek sammen med personalet, at du har oplyst de korrekte oplysninger om din båd. Husk, at få ændret bådoplysningerne hvis du skifter din båd.

  • Havnen samler og leverer stativer klar til brug.
  • Havnens personale bestemmer hvilket stativ og hvor mange bukke eller støtteben, der skal anvendes. Især har det vist sig, at der skal tages højde for bådens form.
  • Specialopgaver aftales med Havnekaptajnen mindst 3 hverdage forud.

 

Sådan virker det nye system

Stativerne opbevares stablede på vinterpladsen og nær kajen.

Optagning: Ejeren siger god for korrekt placering af løftestropper. Mobilkranen løfter bådene op og sætter dem over i stativet som tilpasses. Transportvogn løfter stativ med båd og kører båden på plads. Evt. vask undervejs.

Søsætning: Transportvognen henter båden og kører til Mobilkranen. Her skal bådejeren være tilstede og sige god for korrekt placering af løftestropper. Personalet kører det tomme stativ væk og stabler det.

Forsikring

Stormene raser, og det ser ud til at klimaet fremover periodisk kan udfordre os. HUSK at båden skal have minimum en ansvarsforsikring for at må være i havnen.

 

Økonomi

Stativerne lejes af klubben til klubbens nettopris. Priserne vil være at finde på hjemmesiden under ”Nye Stativer”. Der betales forud for transporten og kvittering fremvises. Stk. priserne for leje og køb af brugsret er inklusive eventuelle 2 støtteben, for at båden kan stå på land med mast, eller hvis du har en motorbåd 2 bukke for understøtning af denne. Behøves yderligere støtteben kan disse lejes for 100 kr. pr. stk.

Leje af mobile bådstativer

Økonomien for leje af de mobile bådstativer inklusiv 2 støtteben og årligt vedligehold ser således ud:

Max bådvægt (i kg) Lejepris pr. år inkl. moms Lejepris pr. uge inkl. moms
3.000 kr. 625 kr. 400
6.000 kr. 875 kr. 400
12.000 kr. 1.150 kr. 500
18.000 kr. 1.750 kr. 600
Ekstra leje af støtteben kr. 100 pr. stk. kr. 100 pr. stk.

*) lejeprisen indeksreguleres hvert år med 3% startende fra 2016

OBS i juni og juli for du 50 % rabat på lejeprisen på stativer for en uge

Lejeprisen pr. uge er for medlemmer og andre der kun skal være i stativ en uge eller mindre.
Vejer din båd f.eks. 4 tons skal du vælge 6 tons løsningen når du afkrydser spørgeskemaet. 

Køb af brugsret for mobile bådstativer

Havnen kan også tilbyde køb af brugsret af de mobile bådstativer. Ud over købeprisen for brugsretten kommer et årligt tillæg til vedligeholdelse af stativer, vogne, mv.
Muligheden for køb af brugsret er tidsbegrænset til d. 31.12.2018, herefter kan stativerne kun lejes. Køb af brugsretten er kun for pladsejere.

Max bådvægt (i kg) Brugsret inkl. moms Årligt vedligehold inkl. moms
3.000 kr. 8.500 kr. 210
6.000 kr. 14.375 kr. 210
12.000 kr. 18.125 kr. 210
18.000 kr. 26.875 kr. 210

*) Årligt vedligehold indeksreguleres hvert år med 3% startende fra 2016

Ønsker en bådejer at sælge sin brugsret, kan den alene sælges tilbage til havnen. Tilbagesalgsprisen vil være købssummen minus 7% pr. påbegyndt brugsår (fx køb i 2015, salg i 2020, 5år*7%=35%, dvs. købspris minus 35%).
Skifter en bådejer båd og derved har behov for et andet stativ, sælges det nuværende efter retningslinjerne herfor. Det ny stativ kan så enten lejes eller der kan købes en brugsret efter gældende retningslinjer.

 

Sådan betaler du

Stativlejen opkræves og trækkes automatisk via det nye havnesystem, Zietwing.

OBS! Når du først er skiftet til de nye stativer, overgår du automatisk til ordningen herefter. Altså behøver du ikke melde dig til ordningen år efter år, men kun den ene gang.
Til gengæld er det vigtigt, at du underretter havnepersonalet, hvis du skifter din båd ud med en, som har andre mål og derfor også behøver et andet stativ.

Er du allerede en del af stativleje-ordningen, skal du ligeledes sørge for at varsle personalet i god tid, hvis du ikke ønsker at benytte dig af ordningen en sæson (måske vil du blive liggende i vandet, have båden renoveret i en hal over vinteren el. lign.). Således har personalet mulighed for at leje stativet ud til en anden det pågældende år.

 

Alle skal overgå til de nye stativer senest ved optagning i 2018

De gamle stativer

Alle, der overgår til de nye stativer, skal sørge for at fjerne deres gamle inden 2 mdr. fra den dag, de kommer op.

Efter 1. dec. 2018 skrottes alle andre former for stativer, med eller uden medlemsnummer af havnen.

Opstår der spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, står vi naturligvis til tjeneste med uddybning og råd heraf:

Havnekaptajn: tlf. 22195421
Havneassistent: tlf. 40531245
Havnekontoret: tlf. 89991967

 

Tilmeld dig stativordningen 2017/18

Tilmelding er bindende.

Af hensyn til at vi har stativerne klar til at tage båden op, er det nødvendigt, at du melder tilbage til os senest den 29. maj 2017.

Udfyld dette spørgeskema senest 29. maj 2017.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte havneassistent Villy på villy@kblsail.dk.

Hvis du vil læse mere om stativerne eller se billeder af dem, så kan de findes på LP Yachts hjemmeside www.lp-yacht.dk. (Bemærk priserne på LP-Yachts side er ekskl. moms)
Har du spørgsmål til ordningen, kan du med fordel henvende dig til Havneudvalget.