De Grå Sæler

Vi er ældre, aktive sejlere, der er medlemmer af Kaløvig Bådelaug, som er holdt op på arbejdsmarkedet.

 

Karakteristisk for De Grå Sæler er

 • at vi stadig ønsker at opretholde en tilknytning til havnen og sejlermiljøet
 • at vi har tid, ressourcer og vilje til at yde en indsats til gavn og nytte for klubbens liv, funktion og udvikling
 • At være med i gruppen er både sjovt og givende - både når vi i fællesskab løser opgaver for klubben - og når vi hygger os med en sildemad eller en kop kaffe og en uformel snak.
 • Ønsker du at være med i dette fællesskab, og opfylder du ovenstående, kan du blot møde op på onsdage mellem kl. 10.00 og 12.00 i Kahytten.

 

Hvad laver vi

 • udlægning og indtagning af vandslanger på broerne
 • transportvognenes opstilling og vedligeholdelse
 • oprydning på havn og vinterplads
 • reparationsarbejde af særlig karakter
 • pasning af blomsterkummer og beplantning
 • forvaltning og vedligeholdelse af kapsejladsgrej
 • indsamling og udlægning samt vedligeholdelse af Dansk Sejlunions fortøjningsbøjer i Kaløvig.
 • arrangerer relevante kurser og drive oplysningsvirksomhed
 • hjælper hinanden med klargøring af både, når de skal på land eller i vandet efter mottoet: "Længst muligt i egen båd"
 • Vi har en telefonliste med navne og bådnavne, så vi kan komme i kontakt med hinanden.

Af større arbejder skal nævnes havnens klubhus ”Kahytten”, der er bygget og indrettet af ”De Grå Sæler”.

 

Vi har også tid til hyggeligt samvær

 • skipperlabskovs, gule ærter og julefrokost en gang om året
 • fælles sejladser til forskellige udflugtsmål og fisketure
 • årligt seniortræf