De Grå Sæler

At være medlem af De Grå Sæler i Kaløvig.

Efter et aktivt arbejdsliv eller nedtrapningen af dette, melder der sig for de fleste af os en ny begyndelse i tilværelsen.

Som et godt supplement til, hvad man i øvrigt har lagt af planer for sit otium, kan det anbefales at blive medlem af De Grå Sæler i Kaløvig Bådelaug.

Her mødes man under hyggelige former hver onsdag i løbet af formiddagen, nogle til lidt morgenbrød ved 10-tiden, mens hovedparten af medlemmerne indfinder sig inden kl. 12 til en bid mad samt en til to timers samvær. Verdenssituationen i og omkring havnen drøftes seriøst, alle kan deltage og er velkomne til at bidrage. Man udveksler og orienterer de måbende tilhørere om sine fortræffelige maritime erfaringer og fantastiske eventyr til søs, hvis nogen ellers tror på dem. Mange sejlture er blevet beskrevet og fortalt om, og erfaringer bliver videregivet.  Man hjælper ligeledes hinanden med diverse gode råd og ideer angående det at have en båd, vedligeholdelse samt eventuel søsætning m.m.

Vi synger gerne et par bramfrie maritime sange og hygger os sammen ved hvert onsdagsmøde.

Diverse arrangementer bliver planlagt og gennemført. Det kan dreje sig om alt, lige fra hjælp på havnen, virksomheds – og museumsbesøg, sejlture i bugten, rejseaktivitet som til Helgoland og i år til Færøerne, samt den årlige julefrokost. Fødselsdage blandt De Grå Sæler bliver fejret helt efter eget ønske.

Alle, der sejler eller har sejlet i et eller andet fartøj hjemmehørende i Kaløvig Bådelaug kan være medlem af sælerne. Hvis man ikke har båd, er et medlemskab som gast tilstrækkelig.  Selvom man endnu ikke helt har nået pensionsalderen, kan vi altid bruge en hyler eller to.

Der er ingen mødepligt, men tag og benyt tilbuddet til at komme hjemmefra et par timer om ugen i godt selskab.

Prøv at møde op en onsdag klokken 12.00 i Kahytten for at se, om det er noget for dig.