Bådplads i Kaløvig Bådelaug

Bådplads i Kaløvig Bådelaug

Hvad koster det at leje en plads i Kaløvig Bådelaug?
I følgende excel ark kan du udregne din havneleje som lejer. Vær opmærksom på at der er to faner i bunden – en udregning som "pladshaver” og en som ”lejer”. Du vælger naturligvis arket ”lejer”.

Havneleje-priser

Er der andre omkostninger?
Der skal betales et aktivt senior medlemskab af Kaløvig Bådelaug. Se kontingentsatser her

Kan jeg leje en plads for en kortere periode?
Der findes to lejepriser: en lejepris der gælder for leje mellem 1-4 måneder og en lejepris for 12 måneder.

Hjørnepladser
Ved nogle af havnens broer findes hjørnepladser til mindre både. Der må kun ligge én båd på en hjørneplads og man skal være opmærksom på, at båden ikke må være større end at man kan få båden ud, selvom der ligger både på pladserne omkring hjørnepladsen. Hjørnepladser kan ikke købes, men lejes af klubben for ét år ad gangen. Den årlige leje (perioden 1/3 – 1/3) kan du finde her. 

Lagunepladser
Desuden er der 35 lagunepladser beregnet til mindre både.
Maksimal bådbredde på disse pladser er 2 meter.
Lagunepladser kan ikke købes, men lejes af klubben for et år ad gangen. Den årlige leje (perioden 1/3 – 1/3) kan du finde her.

Pladshavere der ønsker at leje deres plads ud

Jeg er ”Pladshaver uden båd” eller får ikke min båd i vandet i år og ønsker at leje pladsen ud.

Jeg er pladshaver uden båd. Hvordan fungerer ordningen?
Er du ”Pladshaver uden båd” i hele sæsonen (1. marts til 28. februar / alle 12 mdr.), kan du indgå i ordningen omkring udlejning af bådpladser. Det betyder, at vi lejer havnens pladser ud, så meget vi kan. I begyndelse af det efterfølgende år (februar måned) vil vi gøre op, hvor meget vi har lejet pladserne ud. Du vil få del i denne lejeindtægt og får dermed en del af din havneleje retur. Det er en kollektiv ordning, hvilket betyder, at det ikke afhænger af om din specifikke plads er lejet ud. 

Men hvis du som "pladshaver uden båd" ønsker en plads i vandet for den kommende sæson skal du meddele det til kontoret på mail inden 1. februar. Samtidig nulstilles "pladshaver uden båd" hvert år. Det betyder, at du hvert år inden 1. februar skriftlig skal meddele kontoret, at du for den kommende sæson ønsker at være med i ordningen om "udlejning af pladser".  

Skal jeg betale min havneleje?
Ja, du skal betale din havneleje som opkræves 1. marts (betalingsfrist: 8 dage netto). Hvis din havneleje ikke betales rettidigt, kan du ikke indgå i ordningen. Refunderingen af en del af din havneleje sker i februar, når sæsonen er slut. 

Kan jeg selv leje min plads ud?
Nej. Udlejning af pladser SKAL ske gennem kontoret. Kaløvig Bådelaug oppebærer lejeindtægten.

Hvis jeg ikke benytter min plads i vandet i år, men har min båd på vinterpladsen, kan jeg så indgå i ordningen?
Ja, hvis du inden 1. februar har sendt en mail til kontoret på kbl@kblsail.dk og meddelt at du ikke får din båd i vandet i årHvis du ikke meddeler det inden tidsfristen, kan du ikke indgå i ordningen og vil ikke få dele af din havneleje retur.

OBS: Hvert år nulstilles medlemmer med båd på vinterpladsen. Det betyder, at du hvert år inden 1. februar skriftlig skal meddele kontoret, at du for den kommende sæson ønsker at være med i ordningen om "udlejning af pladser". 

Hvem gælder ordningen IKKE for:

  • Hvis du ikke har betalt din havneleje og/eller klubkontingent rettidigt.
    Klubkontingentet skal betales 1. januar og havnelejen 1. marts.
    Hvis du ikke har betalt din havneleje og kontingent rettidigt deltager du ikke i ordningen om udlejning af pladser og får ikke havneleje retur.
  • Hvis du sælger din plads i løbet af sæsonen frafalder retten til at deltage i ordningen.
  • Vælger du i løbet af sæsonen, at benytte dig af din plads alligevel, frafalder retten til at modtage dele af havnelejen retur.

OBS: Vælger du mod forventning, at få din båd i vandet i løbet af sæsonen, kan vi ikke love at vi har en ledig plads til dig, men vil naturligvis gøre vores bedste for at hjælpe. Derfor er det vigtigt, at du hurtigst muligt giver besked til havnekontoret - kbl@kblsail.dk  

Ønsker du at blive optaget på venteliste til en bådplads, skal du sende en mail til havnekaptajn@kblsail.dk med følgende oplysninger: navn, adresse, e-mail, telefonnummer og samtlige båddata (type/model, længde, bredde og dybgang).