Jolleafdelingen's organisering

Jolleafdelingen's organisering

Formand (Helle Wilkens)

Repræsentere afdelingen overfor hovedklubbens bestyrelse & driftsudvalg

Koordinere møder i afdelingens styregruppe (=alle forældre som ønsker at hjælpe til)

 

Kasserer (Mogens)

Afdelingens Budgetter og Regnskaber

Fundraising Koordinering af ansøgninger om økonomisk støtte med hjælp fra forældre (Helle og Mette)

Sponsorater, inkl. tøjsponsorat (Helle)

 

Træning (Lasse)

Koordinering af ambitioner for træning med styregruppe

Rekruttering af trænere

Trænerkontrakter (udarbejdes før sæson, afleveres i kontoret)

Træner børneattester (udarbejdes før sæson, afleveres i kontoret)

Coaching af trænere, fokuseret træning, f.eks. vha. DS' træningskoncepter

Ansvar for trænerbudgettet og træner-kursusbudget

Kommunikation til forældre - evt. via 'hold-ledere' for hver træningsgruppe

Implementering og brug af "Holdsport"-appen (Mogens)

Trænerløn, godkendelse (Mogens)

 

Afdelingens bygninger, joller og grej (Niels)

Vedligehold af joller, sejl og andet grej

Holde styr på ledige / udlejede joller

Udlejning af joller (sikre, at lejere udfylder kontrakt som afleveres i kontor)

Evt. hjælpe 2.-årssejlere videre ifm køb af egen jolle

Koordinering af projekter med forældre, f.eks. byg og vedligehold af jollevogne & trailere

 

Mad og brovagt (Irisanda)

Sikre maksimal deltagelse og tilmelding til fælles mad og brovagt for optimisterne

Hjælpe storjollerne med at få lavet planer, hvis de ønsker det

 

Stævner på hjemmebane (Helle/Niels/...)

Fastlæggelsen af datoer for stævner i KBL

Invitationer og betaling for stævne-deltagelse i Manage to Sail

Koordinering af trænere / dommere / hjælpere ifm stævner

 

Stævner på udebane (Irisanda/Trænere...)

Udvælgelse af anbefalede stævner (fokus på optimisterne)

Loadmaster - koordinering af kørsel med joller (fokus på optimisterne) 

Sikre maximal tilmelding fra KBL sejlere 

Koordinering med 'pacere' - evt. holdledere (forældre) sammen med holdtrænere

Koordinering af trænere / dommere / hjælpere ifm stævner

 

Gummibåde (Bo/Martin)

Vedligehold af gummibåde og trailere

Aftale anvendelse af gummibådene til træning og stævner

Udstikke retningslinier for brug af bådene

Ansvarlig for gummibådsbudgettet

 

Afdelingens hjemmeside (Mogens)

Opdatering af afdelingens del af klubbens hjemmeside

Koordinering af nyhedsbreve

Annoncering - f.eks. facebook og plakater

 

 

J70 sejlads (Irisanda/Mogens/Oluf) 

Søsætning og landsætning af J70 både

Vedligehold af J70

Udlån/udlejning J70

 

Koordinering via Facebook siden J70 i Kaløvig, https://www.kblsail.dk/sejlads/j70-klassen/

 

KBL samarbejde i Aarhusbugten

 

Manage to sail (Helle Wilkens)

https://www.manage2sail.com/da-DK

Her offentliggøres næste alle stævner (både dem vi afholder og dem alle kan deltage i) og her kan læse om Notice of Race (NOR), som er en indbydelse med program for stævner, ofte er det også her fra der tilmeldes og betales til de fleste stævner. Her vil det give god mening at alle ’sejler’ for en profil, så det letter tilmeldingerne, kan fint laves i forælderens navn.

Hvis spørgsmål her vil Helle gerne forsøge at svarer herpå.

Aarhus International Sejlsportscenter (Jesper Lund)

https://www.sejlsportscentret.dk/

Det nye sejlsportcenter på Århus Ø. En skøn bygning som danner rammer for træning af elite og talent sejler, stævner for mange typer både og joller, her er der mulighed for indendørs opbevaring af joller og udstyr, trænings og bade faciliteter, køkken og dejlige opholdsrum.

Sailing Aarhus (Oluf Grønkær og Jesper Lund)

https://www.sailing-aarhus.dk/

Er en ’event’ organisation som er stiftet af Sejlklubber i Århus bugten og som arrangere og afvikler større events for alle type sejlere. Det var dem der afviklede VM for nogle år siden og i år er der følgende spændende events på programmet; Aarhus foiling days, 29’er VM, Sail GP, sejlsportsligaen & Sailing week Århus – i forbindelse med Århus Festuge, og her er Kaløvig igen i år værtsklub for en af banerne for ungdomsklasserne.

ESAA (Helle Wilkens)

https://esaa.dk/

Århus kommunes eliteidræts tilbud til unge fra folkeskolens 8 klasse og primært til og med ungdomsuddannelserne / gymnasier. Her tilrettelægges skolegangen som udgangspunkt i ESAA klasser, hvor der er fysisk morgentræning 2 x uge, tilbud om information om idræt og kost, samt tilbud om fysioterapi, hvis der bliver behov for det. Tilbuddet er til alle sportsgrene, men morgentræning foregår primært i egen sport (med andre sejler på tværs af alder).

ETAA (Helle Wilkens)

Elite- og Talentcenter Aarhus,

https://www.facebook.com/groups/191046876233/

Et udviklings og træninsmiljø for elite og talent sejlere i joller, board og andet der flyver på vandet. Dette er et samarbejde med Dansk sejlunion, Sejlklubber i Århus og Århus kommune samt Team Danmark. Et inspirerende træningsmiljø med fokus på udvikling af sejlerne både på vandet, med fysisk styrketræning og mental træning. Det kan også læses mere herom på Dansk Sejlunion hjemmeside; https://dansksejlunion.dk/