Havn

Havn

Velkommen til Kaløvig Bådehavn

56°14,6'N - 010°20,5'E

Søkort 112

 

Se oversigtskort over broerne og faciliteterne på havnen.

Se også detaljerede kort og faciliteter på www.danskehavnelods.dk 

 

Kaløvig Bådehavn

Bådehavnen, der har ca. 500 bådpladser af forskellig størrelse, ejes og drives af Kaløvig Bådelaug.
Havnen er forbeholdt fritids- og lystfartøjer. Erhvervsfartøjer er således ikke tilladt.

 

Trafikken på havnen

Største tilladte hastighed er 30 km/timen. Langtidsparkering skal ske på vinterpladsen. Parkering på øen må fortrinsvis kun ske for af- og pålæsning. Cykling på broerne er forbudt (havnekaptajnen undtaget). På havneområdet skal hunde føres i snor.

Havnebassinet

Størst tilladte fart i havnen og havneindløbet er 3 knob. Fiskeri og badning i havnen er forbudt. Joller, gummibåde o. lign., der føres af børn, skal være under forældrenes tilsyn. Børn må ikke alene sejle motordrevne fartøjer.

 

Blå Flag havn

Kaløvig Bådehavn er udpeget som kandidat til at blive Blå Flag Havn i 2023.
Denne titel tildeles lystbådehavne for en ekstra indsats der er gjort for miljø, faciliteter og sikkerhed.
Se nominering her