Havn

Havn

Velkommen til Kaløvig Bådehavn

Her kan du bl.a. læse lidt om de generelle forhold på havnen, og downloade retningslinjerne for kontingent- og havneleje opkrævning/tilbagebetaling.

Her finder du et oversigtskort over broerne og faciliteterne på havnen.  

Retningslinjer for kontingent, havneleje-opkrævning samt tilbagebetalinger på skæve tidspunkter af året.

 

Trafikken på havnen

Største tilladte hastighed er 30 km/timen. Langtidsparkering skal ske på vinterpladsen. Parkering på øen må fortrinsvis kun ske for af- og pålæsning. Cykling på broerne er forbudt (havnekaptajnen undtaget). På havneområdet skal hunde føres i snor.

 

Havnebassinet

Størst tilladte fart i havnen og havneindløbet er 3 knob. Fiskeri og badning i havnen er forbudt. Joller, gummibåde o. lign., der føres af børn, skal være under forældrenes tilsyn. Børn må ikke alene sejle motordrevne fartøjer.

 

Faciliteter

 

El, vand, benzin og diesel

Vand er primært opstillet for at tilgodese sejlernes behov for ferskvand, og el er først og fremmest tænkt til brug af almindeligt håndværktøj. Brug derfor af vores vand og el med måde. Benzin og diesel kan købes i automaten.

 

Bad og omklædning

Dette er åbent i højsæsonen for såvel klubbens medlemmer som gæstesejlere. Der er to toiletbygninger - én på øen og én vest for riggerkajen.

 

Dommertårn

Herfra starter vore langdistancekapsejladser samt onsdagstræning og pigesejlads.

 

Fiskerhuse

Huse til grej og røgeovn.

 

Havnens kraner

Kran til søsætning og optagning af både. Kranen kan løfte op til 20 t. Krantransport med båd er op til 6 ½ t. Vi har også el-kran, der tager op til 3.5 ton, og som betjenes/ lejes ved køb af poletter til drift. Søsætning samt optagning af både aftales med havnekaptajnen.

Se links for detaljerede kort og faciliteter på havnen
www.danskehavnelods.dk