Havn

Havn

Velkommen til Kaløvig Bådehavn

56°14,6'N - 010°20,5'E

Søkort 112

 

Se oversigtskort over broerne og faciliteterne på havnen.

Se også detaljerede kort og faciliteter på www.danskehavnelods.dk 

Trafikken på havnen

Største tilladte hastighed er 30 km/timen. Langtidsparkering skal ske på vinterpladsen. Parkering på øen må fortrinsvis kun ske for af- og pålæsning. Cykling på broerne er forbudt (havnekaptajnen undtaget). På havneområdet skal hunde føres i snor.

Havnebassinet

Størst tilladte fart i havnen og havneindløbet er 3 knob. Fiskeri og badning i havnen er forbudt. Joller, gummibåde o. lign., der føres af børn, skal være under forældrenes tilsyn. Børn må ikke alene sejle motordrevne fartøjer.