Oplysningspligt for bådejere

Oplysningspligt for bådejere

For løbende at være á jour med bådoplysninger, adresser, telefonnumre, e-mail adresser og forsikringsforhold, SKAL alle bådejere, uanset om de er pladsejere eller lejer en plads i havnen, straks meddele eventuelle ændringer sendes på mail til havnekaptajn@kblsail.dk
 

 

Udlejning af bådplads:

Ønsker du ikke at benytte din bådplads i den kommende sæson, kan du bede havnen om at udleje din plads. Læs mere om ordningen her

Mærkning med medlemsnummer:

Båden: Skal have et medlemsnummer monteret på stævnen i bagbord side. Ligger man agter ind skal der monteres et ekstra mærke der.

Masten: Skal have et medlemsnummer klistret nederst, fremad og lige over dæk.
HUSK ved opbevaring i masteskuret at have den orange billet der viser, at der er betalt.

På vinterpladsen: Uanset om båden er dækket af presenning eller ej, skal medlemsnummeret være synligt.