Priser - sejlerskolen i Kaløvig

Priser - sejlerskolen i Kaløvig

Hvad koster sejlerskolens undervisning?

Gældende for 2023/24.


For alle kursusdeltagere gælder, at man skal være medlem af Kaløvig Bådelaug  - minimum et gastemedlemskab = kr. 600,-
Dog gælder, at endnu ikke-medlemmer af Kaløvig Bådelaug, der ønsker at deltage i Teoretisk navigation og Yachtskipper III kursus, først opkræves medlemskab d. 1. januar det følgende år.

Al undervisning på Kaløvig Bådelaugs sejlerskole foregår med uddannede og kvalificerede instruktører/undervisere.
Kaløvig Bådelaug sejlerskole er i øvrigt godkendt af Dansk Sejlunion.

Teoretisk navigation - Den teoretiske Duelighedsprøve:
Den teoretiske navigation foregår i vinterhalvåret (medio november - ultimo februar)
Undervisningen koster kr. 1.450,-
Hertil kommer undervisningsmaterialer, dvs. søkort, lærebog, tegnegrej mv.
Kurset afsluttes med den Teoretiske Duelighedsprøve, hvor prøvegebyret er kr. 350,-

Praktisk sejladsundervisning:
Den praktiske undervisning er opdelt i:
- Forårssæson (ca. 15/4 - 25/6)
- Efterårssæson (ca. 10/8 - 20/10)
Hver sæson koster kr. 1.550,-
Praktisk sejlads afsluttes, efter indstilling fra instruktøren, med den Praktiske Duelighedsprøve, hvor prøvegebyret er kr. 350,-

Yachtskipper III:
Undervisningen foregår i vinterhalvåret (medio - ultimo februar)

Undervisningen koster kr. 1.500,-
Hertil kommer undervisningsmaterialer, dvs. søkort, lærebog, tegnegrej mv.
Obligatorisk brand- og sikkerheds kursus koster kr. 350,-
Kurset afsluttes med den eksamen.

Ved prøver anvendes udelukkende censorer, der er godkendte og certificerede af Dansk Sejlunion.