Retningslinier vedr Joller og grej mm.

Retningslinier vedr Joller og grej mm.

Leje af optimistjoller

Sejlere på introforløb låner joller af klubben. Nye sejlere i klubben har mulighed for at leje en optimistjolle. Betingelser og priser fremgår af vores standardaftale. Formålet med lejeaftalerne er at de nye sejlere bliver fortrolige med sejlads, i perioden indtil de selv kan anskaffe egen nye eller brugte jolle. Vi forsøger at reservere klubbens joller til nystartede optimistsejlere. Derfor vil fortsættende sejlere altid have 2. prioritet til at leje jollerne. 

Udlejning sker efter aftale med afdelingens grejansvarlige. Se her

Når der er indgået en aftale om leje, sker opkrævningen via Havnekontoret. Som det fremgår af standard-lejekontrakten er det lejerens ansvar at forsikre jollen. En ansvarsforsikret jolle er normalt et krav ifm deltagelse i stævner mm.

Udlån og leje af klubbens øvrige joller

Ungdomsafdelingen har en række både/fartøjer til rådighed, som kan lånes/lejes af klubbens medlemmer

- Zoom

- 29'er

- Optimistjolle

- B/One

- Ventura (UNO/Aarhus Kommune's både)

- SUBs (stand-up paddle boards)

Formålet med udlånsbådene er at give vores sejlere mulighed for at prøve nye typer af, inden de eventuelt anskaffer egen båd. Hvis bådene anvendes i længere perioder, skal der indgås en lejeaftale, jvf. Leje af optimistjoller ovenfor. 

Både og SUP boards udlånes og udlejes kun til klubbens medlemmer. Det skyldes bl.a. forsikringsforhold.

Udlån og udlejning af bådene sker efter aftale med Claus Olesen (Ventura), Allan Linnau (Optimist og Zoom), Cheftræner Bo Baron Jarvig eller Formand for afdelingen, Niels J. Nielsen (øvrige)

Med hensyn til besætninger på bådene henvises til klubbens vedtægter, herunder kravet om medlemsskab for gaster. 

Da vi arbejder med børn, forventes det at voksne sejlere / forældre går foran med det gode eksempel i forhold til sikkerhed på havet. Husk ALTID redningsvest. 

Anvendelse af jollepladsen

Jollepladsen er området afgrænset af jollehuset og grejskuret mod nord, ydermolen mod øst, fyrtårnet mod syd og hjørnet af honnørkajen mod vest. Pladsen er offentlig areal, så havnens besøgende kommer der også. 

Fordeling af jollepladser på området styres af jolleafdelingen i samarbejde med Havnekaptajnen. 

Joller skal parkeres på anviste pladser og grej må ikke ligge og flyde, men skal opbevares i jollen eller i grejskure, når det ikke bruges. Brugere af pladsen skal sikre, at området er ryddeligt. 

Som ungdossejler og medlem af klubben kan du opbevare op til 2 joller på jollepladsen. Seniormedlemmer betaler en fast årlig afgift pr båd jvf. havnens prisliste

Alle joller skal mærkes med medlemsnummer. Mærkat med medlemsnumre udleveres i Havnekontoret.

Klubbens egne både mærkes med medlemsnummer "1". 

Bl.a. i forbindelse med stævner kan der midlertidigt udlånes plads til sejlere fra andre klubber. Ved brug af pladser over længere tid, skal der betales en afgift pr båd, jvf. ovenfor. 

Udlån sker efter aftale med Bo Baron Jarvig eller Formand for afdelingen, Niels J. Nielsen

Jollepladsen må ikke på noget tidspunkt anvendes til parkering af biler. Færdsel med bil er forbudt samtidig med jollernes træning. Færdsel med bil på øvrige tidspunkter må kun ske ifm af- og pålæsning, aflevering og afhentning af jolletrailere.

Anvendelsen af lokaler og køkken

Jolleafdelingen anvender jollehuset i forbindelse med træning og stævner, dvs. de fleste hverdagsaftener i sæsonen og weekender i sæsonen. Udenfor sæsonen til teoriundervisning og træning. Jollehuset kan anvendes til andre formål, f.eks. møder og undervisning. Brug af lokalerne udover det nævnte koordineres mellem Havnekaptajnen og Niels J. Nielsen.

Lokaler og køkken efterlades altid 100% ryddeligt og rengjort efter brug. Skraldespande skal tømmes umiddelbart efter brug og må ikke efterlades - heller ikke selvom de kun er halv-fulde.

Anvendelsen af klubbens gummibåde

Jolleafdelingen varetager ansvaret for klubbens gummibåde. Gummibådene anvendes i forbindelse med gruppe-træning og udlejes/udlånes i forbindelse med stævner. Ifm COVID-19 retningslinierne har hver træner fået tildelt en specifik gummibåd. Det er vigtigt for trænerne at kunne finde gummibådene i samme stand som de blev efterladt.

Brug af gummibådene skal ALTID aftales med Bo Baron Jarvig. 

Da vi arbejder med børn, forventes det at voksne sejlere går foran med det gode eksempel i forhold til sikkerhed på havet. Husk ALTID redningsvest.

Bådene kan ikke lånes af virksomheder og ikke-medlemmer. Bådene udlejes undertiden til sejlsports-events. Aftaler herom indgås med Bo Jarvig og der afregnes med Kontoret. Lejer er ansvarlig for at aflevere bådene tanket og at melde eventuelle skader / problemer til Bo Jarvig ifm aflevering. Alle skader som opstår under lejerens brug af bådene afregnes med lejeren. Større skader håndteres via forsikring, hvor lejer hæfter for selvrisikoen. 

Grejskure og contrainere

Jvf. anvendelse af pladsen. Skurene har nummererede pladser til sejl, som svarer til pladsens numre. 

Ansvar for skure og containere jvf. afdelingens organisation 

Opbevaring af både og grej udenfor jollepladsen

Aftales med Havnekaptajnen

 

Foto af Thomas Nykrog