Faciliteter

Faciliteter

El, vand, benzin og diesel

Vand er primært opstillet for at tilgodese sejlernes behov for ferskvand, og el er først og fremmest tænkt til brug af almindeligt håndværktøj. Brug derfor af vores vand og el med måde. Benzin og diesel kan købes i automaten.

 

Bad og omklædning

Dette er åbent i højsæsonen for såvel klubbens medlemmer som gæstesejlere. Der er to toiletbygninger - én på øen og én vest for riggerkajen.

 

Dommertårn

Herfra starter vore langdistancekapsejladser samt onsdagstræning og pigesejlads.

 

Broer

Kaløvig Bådehavn har tretten bådebroer samt Lagunen, som tæller op mod halvfems standardpladser på den længste bro. Al færdsel på bådebroerne sker på eget ansvar uanset årstid. Der bør derfor udvises stor forsigtighed og opmærksomhed, idet broerne kan være glatte p.gr.a vand, alger, frost og lignende.
Ligeledes frarådes færdsel på broerne i perioder med højvande, hvor vandet ofte kan stå højere end broerne.

 

Væftet udlejes

Værftet kan lejes til bådreparationer, klargøring m.m.
Kontakt: Jesper K. Petersen - 7027 4030 eller via BådReparation.dk

Masteopbevaring

HUSK - at din mast skal have et medlemsnummer påklæbet lige over dæk foran på masten. Der er nogle få master, hvor mærkesedlen desværre er faldet af. Kontoret udsender opkrævning til de mast- og bomejere, som ikke har betalt. Kom lige forbi kontoret, hvis du opdager, at din mast ikke har navn og/eller kvittering på længere, så ordner vi det hurtigt.

 

Fiskerhuse

Mulighed for at leje huse til grej og adgang til røgeovn.