Faciliteter

Faciliteter

Vand

Vand er primært opstillet for at tilgodese sejlernes behov for ferskvand. Vand er dyrt, så naturligvis forventes det, at alle bruger vand med måde - dette naturligvis også af miljøhensyn.
 

El

På broerne og vinterpladsen er opsat el-standere. Kort til el-standerne (havnekort) købes i automaten ved havnekontoret. 

Benzin og diesel

Benzin (V-Power Blyfri 100) og diesel (GTL Fuel) kan købes i automaten ved tanksøjlen.
Se i øvrigt Carbon Credits Retirement Certificate her 

Tømning af toilettanke fra både

Ved siden af tankstationen findes et toilettømningsanlæg, hvor bådes holding tanke kan tømmes gratis.
Anlægget må udelukkende anvendes til toiletaffald! 

Bad og omklædning

Dette er åbent i højsæsonen for såvel klubbens medlemmer som gæstesejlere. Der er to toiletbygninger - én på øen og én vest for riggerkajen. 

Dommertårn

Herfra starter vore langdistancekapsejladser samt onsdagstræning og pigesejlads. 

Broer

Kaløvig Bådehavn har tretten bådebroer samt Lagunen, som tæller op mod halvfems standardpladser på den længste bro. Al færdsel på bådebroerne sker på eget ansvar uanset årstid. Der bør derfor udvises stor forsigtighed og opmærksomhed, idet broerne kan være glatte p.gr.a vand, alger, frost og lignende.
Ligeledes frarådes færdsel på broerne i perioder med højvande, hvor vandet ofte kan stå højere end broerne. 

Cykler

Det er muligt at leje cykler på havnen.
Udlejning foregår via Donkey Republic og klares via en app.
Find flere informationer om cykeludlejning her

Værftet

Bådbygger Jesper K. Petersen står for havnens værft, der udfører alle former for bådreparationer, både glasfiber og træ, aptering, forsikrings-skader  samt motorreparationer/vedligehold. Jesper er i det hele taget lidt af en tusindkunstner. 
Det er også hos Jesper, at bådejere i Kaløvig kan leje slibeudstyr, miljøstøvsuger osv.
Værftet kan i øvrigt også lejes af medlemmer til bådreparationer, klargøring m.m.
Kontakt: Jesper K. Petersen - 7027 4030 eller via BådReparation.dk 

Havnens kraner

Kran til søsætning og optagning af både. Kranen kan løfte op til 20 t. Krantid bookes via hjemmesiden.
Vi har også el-kran, der tager op til 3.5 ton. For medlemmer er brugen af denne kran gratis. Andre kan trække et havnekort i betalingsmaskinen, der befinder sig ved havnekontoret (kr. 100,-).
Den elektriske mastekran kan max løfte 500 kg.
Læs mere om havnens kraner her

Har du behov for at komme op i masten?
Kaløvig Bådelaug har indgået en aftale med Egå Marina vedrørende leje af lift. Prisen er kr. 300,- pr. halve time. Ringe på hovednummeret 86 22 55 51 og aftale tid med Havnefoged Lars Kock Andersen. Husk at nævne, at du kommer fra Kaløvig!

Trailerparkering på Kaløvig Bådehavn

Uanset nedenstående SKAL bådtrailere parkeres på det dertil indrettede område (vestligste ende af vinterpladsen).

Følgende gælder i øvrigt:

 • Medlemmer, der bruger slæbestedet, mens båden er på dagssejlads, kan parkere deres bådtrailer på det dertil indrettede område, men kun hvis trailer og bil hænger sammen.
  Traileren skal være forsynet med medlemsnummer (grønt medlemsmærkat). 
 • Lejere af plads, enten i Lagunen eller en almindelig bådplads, kan i sommerhalvåret parkere deres bådtrailer på det dertil indrettede område. Traileren skal være forsynet med medlemsnummer (rødt medlemsmærkat).
  Pris kr. 500,- 
 • Pladshavere kan i sommerhalvåret parkere deres bådtrailer på det dertil indrettede område. Traileren skal være forsynet med medlemsnummer (blåt medlemsmærkat).
  Pris kr. 500,-

 Trailere, der ikke opfylder ovenstående regler, vil blive fjernet for ejers regning.

Masteskuret

Alle master skal være afriggede, det vil sige, at salingshorn, antenner og eventuelle radarer mv. skal være afmonteret. Stag, vanter og fald skal være bundet tæt til masten.
Mast og bom, samt eventuelle stiger, der opbevares i masteskuret, skal være forsynet med medlemsnummer, der udleveres på havnekontoret.
Endvidere skal mast, bom og vinterstativ være forsynet med gyldig mærkat for betalt leje. Mærkater købes i havnens cash loader, som er placeret ved personaleindgangen til havnekontoret. Havnekontoret udsender opkrævning til de mast-, bom- og vinterstativejere, der ikke har betalt + et gebyr på kr. 500,-.

Postkasser

Medlemmer, der bor på deres båd, har mulighed for at leje en postkasse på havnen. Oprettelse til postkasse: kr. 2.000

Fiskerskure

Mulighed for at leje skure til grej og adgang til røgeovn.
Fiskerne fordeler selv skurene, og mange deles om dem.

Grejhytter

På havnen findes 10 grejhytter på hver ca. 8m2, der kan benyttes til bådejernes opbevaring af grej/sejl m.v.

 • Lejen er 300 kr./md./grejhytte, der betales forud for 1 år. Lejemålet fortsætter indtil dette opsiges af enten lejer eller udlejer med 3 måneders varsel til den første i en måned. Der er ikke venteliste, men der trækkes lod hver gang blandt de interesserede.
 • En grejhytte må gerne deles mellem flere brugere, men kun 1 bruger registreres som lejer.
 • Der underskrives en lejekontrakt mellem lejer og udlejer.
 • Der er ikke installeret el i hytterne. Hvis der installeres el for lejers regning, skal installationen godkendes af havnekaptajnen.
 • Der må ikke opbevares brandbare væsker i grejhytten.
 • Der må ikke overnattes i grejhytten.