Faciliteter

Faciliteter

El, vand, benzin og diesel

Vand er primært opstillet for at tilgodese sejlernes behov for ferskvand, og el er først og fremmest tænkt til brug af almindeligt håndværktøj. Brug derfor af vores vand og el med måde. Benzin og diesel kan købes i automaten.

 

Bad og omklædning

Dette er åbent i højsæsonen for såvel klubbens medlemmer som gæstesejlere. Der er to toiletbygninger - én på øen og én vest for riggerkajen.

 

Dommertårn

Herfra starter vore langdistancekapsejladser samt onsdagstræning og pigesejlads.

 

Broer

Kaløvig Bådehavn har tretten bådebroer samt Lagunen, som tæller op mod halvfems standardpladser på den længste bro. Al færdsel på bådebroerne sker på eget ansvar uanset årstid. Der bør derfor udvises stor forsigtighed og opmærksomhed, idet broerne kan være glatte p.gr.a vand, alger, frost og lignende.
Ligeledes frarådes færdsel på broerne i perioder med højvande, hvor vandet ofte kan stå højere end broerne.

 

Væftet udlejes

Værftet kan udlejes til bådreparationer, klargøring m.m. Det koster 250 kr. pr. dag for medlemmer og 350 kr. pr. dag for ikke medlemmer. Hvis du er interesseret i et leje værftet, skal du kontakte Oluf Grønkjær på 7027 5999. 

Masteopbevaring

HUSK - at din mast skal have et medlemsnummer påklæbet lige over dæk foran på masten. Der er nogle få master, hvor mærkesedlen desværre er faldet af. Kontoret udsender opkrævning til de mast- og bomejere, som ikke har betalt. Kom lige forbi kontoret, hvis du opdager, at din mast ikke har navn og/eller kvittering på længere, så ordner vi det hurtigt.

 

Fiskerhuse

Mulighed for at leje huse til grej og adgang til røgeovn.

 

Cykler

I sommerhalvåret kan du med fordel låne en af Kaløvigs lejecykler til at komme omkring. Med en lejecykel er afstanden til både købmand, iskiosk og posthus lige pludselig meget kortere - og så koster det bare en flad 20'er! Nogle af dem tager endda Euro.

Du finder cyklerne i stativet lige ved kajen, og der er nok til, at hele familien kan tage en tur i de smukke omgivelser.

Go' tur!