Havneudvalg

Havneudvalg

Havneudvalget varetager medlemmernes interesser vedr. havnefaciliteter og vedligehold.

Havneudvalget kan kontaktes via e-mail på:
havnekaptajn@kblsail.dk.

 

Medlemmer

Havneudvalgsformand Torben Olsen 
Havnekaptajn Allan Rundberg
Per Juel Bech 
Lars Buhl