Stativer

Stativer

Mobile bådstativer i Kaløvig Bådelaug

(Der tages forbehold for fejl og mangler i priser og beskrivelser)

På generalforsamlingen 2014 er det besluttet, at Kaløvig Bådelaug vil indføre en ordning med mobile bådstativer. Ordningen bliver obligatorisk fra vinteren 2018/2019, efter den tid vil det ikke længere være tilladt at benytte egne stativer på vinteropbevaringspladsen.
Tidsfristen er dog blevet forlænget til vinteren 2019/2020.


Læs her om reglerne for både i de nye stativer. 

Læs også artikel fra Pantaenius News om at stå på land med mast på.

Nye tiltag, nye vaner

Stativerne findes i 4 størrelserne, 3, 6, 12 og 18 tons. Vores leverandør (LP Yacht), som er godkendt af de største forsikringsselskaber, har udarbejdet en specifikation af hvilken størrelse stativ, der som minimum skal benyttes til den pågældende båd.

Tjek sammen med personalet, at du har oplyst de korrekte oplysninger om din båd. Husk, at få ændret bådoplysningerne, hvis du skifter din båd.

  • Havnen samler og leverer stativer klar til brug.
  • Havnens personale bestemmer hvilket stativ og hvor mange bukke eller støtteben, der skal anvendes. Især har det vist sig, at der skal tages højde for bådens form.
  • Specialopgaver aftales med Havnekaptajnen mindst 3 hverdage forud.

 

Sådan virker det nye system

Stativerne opbevares stablede på vinterpladsen og nær kajen.

Optagning: Ejeren siger god for korrekt placering af løftestropper. Mobilkranen løfter bådene op og sætter dem over i stativet som tilpasses. Transportvogn løfter stativ med båd og kører båden på plads. Evt. vask undervejs.

Søsætning: Transportvognen henter båden og kører til Mobilkranen. Her skal bådejeren være tilstede og sige god for korrekt placering af løftestropper. Personalet kører det tomme stativ væk og stabler det.

Forsikring

Stormene raser, og det ser ud til at klimaet fremover periodisk kan udfordre os. HUSK at båden skal have minimum en ansvarsforsikring for at må være i havnen.

Storm og frost
Kranen kører ikke i frostvejr og i kraftig blæst (8-10 m/s) . Det er kranføreren, der suverænt bestemmer hvornår der ikke køres. Vi ved at det kan være ubelejligt, men beder om din forståelse, da det både er for din, bådens og personalets sikkerhed, at vi har disse forholdsregler. 

 

Økonomi

Stativerne lejes af klubben til klubbens nettopris. Priserne vil være at finde på hjemmesiden under ”Nye Stativer”. Der betales forud for transporten og kvittering fremvises.

Priserne for leje og køb af brugsret er eksklusiv støtteben.
Såfremt båden skal stå på land med mast på, kræves mindst 2 støtteben.

Leje af mobile bådstativer

Økonomien for leje af de mobile bådstativer og vedligehold ser således ud:

Max bådvægt (i kg) Lejepris pr. år inkl. moms Lejepris pr. uge inkl. moms
3.000 kr. 644 kr. 400
6.000 kr. 901 kr. 400
12.000 kr. 1.185 kr. 500
18.000 kr. 2.188 kr. 600
Leje af støtteben kr. 200 pr. sæt kr. 200 pr. sæt

*) lejeprisen indeksreguleres hvert år med 3% startende fra 2016

Lejeprisen pr. uge er for medlemmer og andre der kun skal være i stativ en uge eller mindre.
Vejer din båd f.eks. 4 tons skal du vælge 6 tons løsningen når du afkrydser spørgeskemaet. 

Køb af brugsret for mobile bådstativer

Havnen kan også tilbyde køb af brugsret af de mobile bådstativer. Ud over købeprisen for brugsretten kommer et årligt tillæg til vedligeholdelse af stativer, vogne, mv.
Muligheden for køb af brugsret er tidsbegrænset til d. 31.12.2018, herefter kan stativerne kun lejes. Køb af brugsretten er kun for pladsejere.

Max bådvægt (i kg) Brugsret inkl. moms Årligt vedligehold inkl. moms
3.000 kr. 8.500 kr. 210
6.000 kr. 14.375 kr. 210
12.000 kr. 18.125 kr. 210
18.000 kr. 26.875 kr. 210

*) Årligt vedligehold indeksreguleres hvert år med 3% startende fra 2016

Ønsker en bådejer at sælge sin brugsret, kan den alene sælges tilbage til havnen. Tilbagesalgsprisen vil være købssummen minus 7% pr. påbegyndt brugsår (fx køb i 2015, salg i 2020, 5år*7%=35%, dvs. købspris minus 35%).
Skifter en bådejer båd og derved har behov for et andet stativ, sælges det nuværende efter retningslinjerne herfor. Det ny stativ kan så enten lejes eller der kan købes en brugsret efter gældende retningslinjer.

 

Sådan betaler du

Når du lejer et stativ, modtager du automatisk en faktura fra havnekontoret. 

OBS! Når du først er skiftet til de nye stativer, overgår du automatisk til ordningen herefter. Altså behøver du ikke melde dig til ordningen år efter år, men kun den ene gang.
Til gengæld er det vigtigt, at du underretter havnepersonalet, hvis du skifter din båd ud med en, som har andre mål og derfor også behøver et andet stativ.

Er du allerede en del af stativleje-ordningen, skal du ligeledes sørge for at varsle personalet i god tid og senest 31. juli, hvis du ikke ønsker at benytte dig af ordningen en sæson (måske vil du blive liggende i vandet, have båden renoveret i en hal over vinteren el. lign.). Således har personalet mulighed for at leje stativet ud til en anden det pågældende år.

 

Alle skal overgå til de nye stativer, men gamle stativer kan benyttes frem til optagning i 2019

De gamle stativer

Alle, der overgår til de nye stativer, skal sørge for at fjerne deres gamle inden 18/8 2019.

Herefter skrottes alle private stativer, med eller uden medlemsnummer.

Opstår der spørgsmål i forbindelse med ovennævnte, står vi naturligvis til tjeneste med uddybning og råd heraf:

Havnekaptajn: tlf. 20 129 129 
Havnekontoret: tlf. 8999 1967

 

Tilmeld dig stativordningen

Tilmelding er bindende. Skriv en mail til havnekaptajn@kblsail.dk senest 31. juli. 

Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte Havnekaptajn Allan Rundberg på havnekaptajn@kblsail.dk 

Hvis du vil læse mere om stativerne eller se billeder af dem, så kan de findes på LP Yachts hjemmeside www.lp-yacht.dk. (Bemærk priserne på LP-Yachts side er ekskl. moms)