Søsætning/optagning af både

Søsætning/optagning af både

Ved søsætning og optagning med kranen skal du være opmærksom på følgende retningslinjer:

Generelt

 • I skal være 2 personer til at hjælpe med at håndtere båden, ellers koster det et gebyr på kr. 500.
  Håndtering af båden indebærer blandt andet styring af båden ved hjælp af bådens fortøjninger, justering af benene på stativet (både ved optagning og søsætning), oprydning mv.
 • Der skal bæres hjelm under kranarbejdet med båden. Hjelm kan lånes af KBL.
 • Husk synligt medlemsnummer på båden. Medlemsnummer skal nemt kunne aflæses både når båden ligger i vandet eller står på vinterpladsen (det må ikke være overdækket af vinterpresenning). Medlemsnummer udleveres på havnekontoret.
 • Husk synlige løftemærker på båden. Løftemærker udleveres på havnekontoret.
 • Kranen kører ikke i frostvejr og i kraftig blæst (10 m/s). Det er kranføreren, der suverænt bestemmer, hvornår der ikke køres. Vi ved, at det kan være ubelejligt, men beder om din forståelse, da det både er for din, bådens og personalets sikkerhed, at vi har de forholdsregler.
 • Der er normalt afsat 30 min. til optagning og søsætning, men det kan variere.
 • Skal din mast af eller på, er det vigtigt, at du ikke blokerer pladsen under mastekranen længere end nødvendigt. Det samme gælder de faste bukke til master ved mastekranen. Master bør afrigges og lægges i masteskuret samme dag, som de er taget af båden.

 Ved søsætning bedes du i øvrigt være opmærksom på:

 • At være klar mindst 30 min. før din bookede tid og giv besked til personalet. Agterstag og bomfald løsnes.
  Transportvognen henter båden og kører til Mobilkranen. Her skal bådejeren sige god for korrekt placering af løftestropper.
 • Senest efter søsætning (dvs. samme dag) skal affald kildesorteres i havnens affaldscontainere og løse effekter fjernes fra vinterpladsen og hjemtages.

 Ved optagning bedes du i øvrigt være opmærksom på:

 • At båden placeres ved servicekajen i god tid inden optagning. Sørg for at være klar mindst 30 min. før din bookede tid. Når båden skal placeres under kranen, skal stævnen vende mod øst. Skal din båd op med mast, skal agterstag og bomdirk være afmonteret og ført frem til masten, så de ikke kommer i karambolage med kranens åg. Desuden kræves der minimum 2 støtteben, hvis du står med mast på vinterpladsen. Kontroller om du har betalt for dit stativ og eventuelle støtteben.
 • Bådejeren siger god for korrekt placering af løftestropper. Mobilkranen løfter båden og sætter den i stativet som tilpasses. Transportvognen løfter stativ med båd og kører båden på plads.
 • Når båden tages på land for vinteren, skal fortøjninger og øvrige løse genstande fjernes fra bådpladsen/broen.