Optimist A, B og C sejlere

Optimist A, B og C sejlere

KAPSEJLADS - hvad betyder det at være A, B og C-sejler?

 

I forbindelse med kapsejladser er det vigtigt, at sejlerne konkurrerer med sejlere på deres eget niveau. Derfor har de danske sejlklubber aftalt at der findes 3 klasser af optimister, og samtidig vedtaget et sæt af regler for hvornår sejlerne er A, B og C-sejlere. Den simple udgave får du her. Den mere udførlige kan du finde nederst på siden.

C-sejler

Alle sejlere starter som C-sejlere. Dette er begynderklassen, hvor der konkurreres blandt de nye, som kun har kort erfaring med kapsejlads. 

Oprykning fra C – til B-sejler

En C-sejler bliver straks B-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

Oprykning fra B – til A-sejler

En B-sejler bliver straks A-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

Optimist A sejlere

A-sejlerne er de mest erfarne og dygtigste Optimist-sejlere i klubben. De har typisk sejlet jolle i 3 år eller mere. De deltager gerne i kapsejladser rundt omkring i Danmark og evt. på udlandsture.

 

TRÆNING - hvordan fungerer opdelingen af A, B og C-sejlere i KBL?

I forbindelse med træningen i Kaløvig har vi besluttet at opdele sejlerne i 2 grupper, begyndere og øvede. Dette er sket ad hensyn til de enkelte sejleres niveau og behov, men også for at grupperne er af en størrelse som svarer til antallet af trænere. Trænerne varetager opdelingen i hold. Holdene er ikke sat i cement, men er 'dynamiske'. Ideen er løbende at placere de enkelte sejlere der, hvor de får mest ud af træningen - både i forhold til kundskaber og i forhold til kammeratskaber. 

Det betyder, at sejlere i KAPSEJLADS-kategorierne A, B og C somme tider bliver blandet. A sejlere sejler sammen med B- og C-sejlere. B- og C-sejlere træner sammen. C-sejlere træner sammen "kaptajn'er" og sammen med 'krabber', når det giver mening.  

 


Hvornår er man A-B-C sejler ifm KAPSEJLADS:

De mere udførlige regler

I november 2008 er der blandt alle kredse i Danmark vedtaget enslydende regler for hvornår en sejler rykker fra C til B og igen fra B til A.

Den præcise formulering kan du læse her.

En “pind”
En optimistsejler får en pind når sejleren til et stævne har placeret sig i bedste trediedel blandt deltagerne.
Ved stævnets deltagere forstås antallet af sejlere, som har gennemført mindst en sejlads i stævnet (sejlere, der alene har bogstaver på resultatlisten tælles således ikke med).
Antallet divideres med tre, og der rundes NED til nærmeste hele tal.
Der kan KUN opnås pinde hvis der i stævnet er sejlet mindst 3 sejladser, og kun ved åbne stævner der er arrangeret af klubber under Dansk Sejlunion.

C-sejlere
En ny optimistsejler er C-sejler indtil :
– C-sejleren har fået tre pinde.
– C-sejleren mener sig kvalificeret til at blive B-sejler.
Efter deltagelse i første stævne som B-sejler, skal man fortsætte som B-sejler.
Deltagelse i et sølvfelt regnes ikke som et B felt, og giver derfor ikke automatisk oprykning, men der tildeles pinde efter ovenstående regel.

B-sejlere

Oprykning fra C – til B-sejler:

En C-sejler bliver starks B-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

En B-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er C-sejler, og som ikke tidligere har været A-sejler. Sejleren er B sejler indtil :
– B-sejleren har fået tre pinde.
– B-sejleren mener sig kvalificeret til at blive A-sejler.
Efter deltagelse i første stævne som A-sejler, skal man fortsætte som A-sejler.
Deltagelse i et sølvfelt regnes ikke som et A felt, og giver derfor ikke automatisk oprykning, men der tildeles pinde efter ovenstående regel.

A-sejlere

Oprykning fra B – til A-sejler:

En B-sejler bliver starks A-sejler, når han/hun har placeret sig i den bedste tredjedel af stævnets deltagere tre gange. Efter tre ”pinde” rykker-sejleren op som B-sejler.

En A-sejler er en optimistsejler, som ikke længere er B-sejler