Kaløvig's J70 program

Kaløvig's J70 program

KBL's fantastiske racer-dele-både

Kaløvig har anskaffet 2 J70 både. Dermed er det planen at blive mere aktiv i J70'er klassen, som er blevet særdeles populær i mange sejlklubber omkring os. Nedenfor beskriver vi, hvordan sejlads i J70 bådene bliver organiseret

Vi skriver løbende på to facebook-grupper

- J70 kaløvig bådelaug (åben gruppe)

- J70 KBL aktive sejlere (lukket gruppe for de aktive besætninger) 

Ansvar/Bådsmænd/-kvinder

KBL's generalforsamling har i 2024-sæsonen udnævnt Irisanda til at være afdelingsansvarlig for J70 programmet. Ansvaret for bådene køres via et antal "bådsmænd". Vi har foreløbig udnævnt følgende "bådsmænd" til at være ansvarlige for J70 programmet:

Oluf Grønkjær

Jesper Bülow

For at sikre god udnyttelse af J70'eren, organiserer vi faste hold, som hver får tildelt deres ugentlige tidspunkt til at benytte bådene. Bådsmændenes rolle er bl.a. at godkende nye bådførere. Med en godkendt bådfører er klubben sikker på at båden altid føres at et hold, som ledes af en kvalificeret skipper. Se nedenfor.

Koordinering mellem bådsmænd og tilmeldte, aktive sejlere sker i facebook gruppen "J70 KBL - aktive sejlere". Herudover skriver vi nyheder til omverdenen i facebook gruppen "J70 Kaløvig Bådelaug". 

J70 hold 

WoW / Pigesejlads

 

Skal opdateres

Tirsdage

Skal opdateres

Liga Træning

Skal opdateres 

Onsdagsbane

 

Skal opdateres

Youngsters

 

Skal opdateres

Senior

For sejlere, der ikke er plaget af et job i dagtimerne, er der plads til træning på hverdage (før vi andre sejlere typisk får fri) og i weekenden for mænd og kvinder 50+. 

Her er der masser af fleksibilitet udenfor ovennævnte tidsrum

 

Hvordan kommer man med?

Først og fremmest kontakter du enten Irisanda eller en af bådsmændene. Gerne via facebook, email eller telefon.

Du kan altid få prøvesejladser og se om J70 er noget for dig, disse sejladser arrangeres ca. hver 14. dag i sæsonen, eller efter aftale, for sejlere der vil vide mere om J70 og om de forskellige hold. Udenfor sæsonen annoncerer vi på facebook-grupperne når der er intro- og prøvesejladser.

Når du har besluttet at du vil være med, og du er meldt ind i klubben, kan du enten samle et hold som køber en fast plads, købe J70 årskort eller et introklippekort til J70 sejlads.

Vi arbejder med følgende model for brugerbetaling. 

Årskort til ubegrænset sejlads på et af holdene koster 1500 kr. per person u/25, 10.000 DKK for en besætning o/23 (dvs. 5 x 2.000 eller 4 x 2.500, det bestemmer holdet selv)

Sejler du ikke J70 på en fast-booket tid, men ønsker at sejle fleksibelt i den lynhurtige og moderne klubbåd, sammen med din besætning, så kan klubbens medlemmer købe et klippekort til J/70 sejlads 10 x 4 timers sejlads. Kortet koster kun 2.400 DKK per næse. Det er selvfølgelig en forudsætning at hele besætningen er medlem af Kaløvig Bådelaug.

Bådføreren - holdets leder

Regler for bådfører

Der skal altid være en godkendt bådfører ombord, når du sejler i Kaløvigs J70. Når vi er kommet ordentligt igang, vil du kunne finde listen over godkendte bådfører her på siden. Som bådfører har du sammen med din besætning ansvaret for at båden føres forsvarligt.

Du har check på, hvordan båd og sejl rigges af og efterlades, samt hvordan du skal reagere, hvis du har observeret eller selv foretaget en defekt. Justering af riggen (herunder vanter og stag) er ikke tilladt.
Ønsker du selv at bliver bådfører, skal du godkendes af en bådsmand til selv at sejle klubbens J70. Der afholdes løbende bådførersejladser hvor nye bådfører godkendes som bådfører.

Der skal altid være en godkendt bådfører/skipper på båden og min. 1 besætningsmedlem. 

Bådføreren er med til at fremme de grundlæggende ideer bag klubbens J70 "dele-båd"s-koncept; Vi er fælles om bådene, vi har fælles ansvar for bådene og bådenes udstyr, rengøring og vedligehold. Ved at gøre tingene i fællesskab, sikrer vi høj udnyttelse af bådene og dermed en lav omkostning for de enkelte brugere. 

Ansvar

Bådføreren har ansvaret for båden og besætningen. 

Bådføreren har også ansvaret for at der altid sejles forsvarligt og at der bliver taget behørigt hensyn til besætningens sikkerhed.

Båden må ikke udsættes for unødig belastning og slid i hård vind. Båden skal fortøjes sikkert. Udenfor sæsonen skal båden løftes ud af vandet efter brug. 

Bådføreren organiserer - sammen med sit hold - at deltage i rengøring af bådene, når der er behov for det og udfra planer som meldes ud af klubben. 

Bådføreren har ansvar for at eventuelle skader på båden meldes til en bådsmand, som - hvis muligt - sikrer at båden repareres inden næste hold skal sejle. 

I forbindelse med skader på båden, er der en selvrisiko på kr. 5000 per båd, som bådfører og hold hæfter for. Ifm skader træffer bådfører og hold i fællesskab beslutning om fordelingen af betaling af udbedring af skaden hhv. betaling af selvrisiko.

Holdet bruger bådene med udgangspunkt i de grundlæggende ideer bag klubbens J70 "dele-båd"s-koncept; Vi er fælles om bådene, vi har fælles ansvar for bådene og bådenes udstyr, rengøring og vedligehold. Ved at gøre tingene i fællesskab, sikrer vi høj udnyttelse af bådene og dermed en lav omkostning for de enkelte brugere.  

Eventuelle skader anmeldes til Irisanda og vores bådsmænd. Skader skal desuden skrives på facebook-gruppen, så næste hold er opmærksomme på status før de kommer til. 

Bookning og anvendelse af båden

Båden er hjemmehørende i Kaløvig og skal afleveres i Kaløvig efter brug, medmindre andet er udtrykkeligt aftalt med en Bådsmand

Booking: I sommersæsonen er bådene reserveret til de respektive hold på alle hverdagsaftener fra kl 17 hvor de skal være klar i KBL. Jvf. ovenfor.

I vintersæsonen bruger holdene bådene i weekenden.

Hvis holdene ikke bruger bådene på de faste tider, melder de det ud hurtigst muligt på Facebook, så andre eventuelt kan benytte dem istedet.

Alle hold kommunikerer og laver - foreløbig - aftaler på vores fælles FB-gruppe: J70 Kaløvig Bådelaug.  

Sikkerhed

Alle skal bære redningsvest. 

Sejl fornuftigt efter besætningens evner.

Hav VHF el. mobil m. ombord, eller træf klare aftaler med en instruktør-båd eller lign. før sejlads, efter behov.

Ikke-øvede besætninger sejler ikke i over 6 sek/m middelvind på DMI el.. på Kaløvigs Vindstation,

Vintersejlads er for øvede sejlere, ikke for begyndere. 

Under og efter sejlads

Vi har aftalt at holde bådene i tip-top stand, så de altid er klar til kapsejlads

Bådene er udstyret med en tjek-liste som gennemgås før og efter sejlads. Hvis der er skader eller der mangler stumper skal dette meddeles og repareres hurtigst muligt.

Eventuelle skader anmeldes til Irisanda og Bådsmænd. Skader skal desuden skrives på facebook-gruppen, så næste hold er opmærksomme på status før de kommer til. 

Under sejlads sættes toplugen i spænd ude i siden af båden mellem skibsside og bænk i styrbord side ved nedgangen. Lodret luge bruges slet ikke. 

Vi er alle ansvarlige for at der befinder sig følgende intakte udstyr m. bådnavn i hver båd: en lang slæbeline, pagaj, svamp, kost, et kapsejladsmærke m. synk, 4 redningsveste, spand

Fokkecover påsættes hver gang og fokkecover strammes op og bindes VIGTIGT.

Våde gennakere hænges til tørre i sejlskuret i Jolleafdelingen på sådan en måde, at sejldugen ikke er i berøring med gulv / fliser

Bådene fortøjres m. de blå afmålte for- og agterfortøjninger m. carabinhager samt to spring med løkker rundt om spillet, og to fendere monteres på siden ind mod broen.

Alle bevægelige dele: blokke, fokkerulle, spil og frølår, ferskes grundigt ud med rigeligt vand, HVER GANG!

Hele båden spules og skrubbes ren og tovværk ordnes pænt.

HUSK at aflevere båden som du gerne selv vil modtage den!

I sæsonen ligger bådene i vandet, hvilket betyder begroninger i bunden. Med jævne mellemrum skal bunden rengøres.

Bådsmændene kommunikerer en rengøringsturnus via Facebook-gruppen og det forventes at alle grupper deltager i holde bådene rene og hurtige. 

Skader

Eventuelle problemer/skader og mangler før og efter sejlads rapporteres af bådføreren til Irisanda + bådsmændene i facebookgruppen, på telefon eller SMS eventuelt efterfulgt af mail med foto og beskrivelse af problemet. Skriv: Bådfører-navn, bådnavn og beskriv problemet. 

Brug af J70'erne til stævner og weekendture

Hvis du har planer om at sejle i J70erne til stævner, fx. Grundig Cup, DM eller andre kapsejladsstævner, eller du fx ønsker at sejle en weekendtur til Tunø, så bedes du melde din interesse til en bådsmand eller/og skrive på facebook-gruppen.

Weekendsejlture sejles efter almindelige regler, stævner har altid forrang for weekendture.

Prisen for at leje en båd til stævner er kr. 1.500 for besætninger m. mindst to over 23 år, og kr. 1.000 for besætninger m. mindst 3 youngsters. 

Aftaler om leje laves med Irisanda, hvorefter Bådfører og Bådsmænd sikrer, at kontoret får de nødvendige oplysninger til brug for fakturering / betaling. 

Aftaler om leje inkluderer en klar aftale om returnering af båden til dens plads i Kaløvig. I tilfælde af for sen aflevering i Kaløvig, kan der opkræves kr 1.500 pr dag i ekstra leje. Hvis andre må stå for at hente båden hjem, opkræves for omkostningerne herved. Gentagelse af manglende/for sen aflevering kan medføre udelukkelse fra fremtidig brug af bådene, uden refundering af medlemsskab, klippekort mv.

 

 

Og husk så at tanke OK benzin, hvis du er sådan en der tanker benzin - så støtter du klubbens ungdomsarbejde....