Det sociale og forældrenes rolle

Det sociale og forældrenes rolle

Selvom vi sejler hver for sig, er sejlsport stadig en holdsport. Sejlerne lærer hurtigt at hjælpe hinanden med det tekniske, med at rigge bådene og med al den sjov og ballade som foregår mellem sejladserne. 

Sejlsport er en fantastisk sport til at udvikle de individuelle færdigheder, men også til udvikling af samarbejde og fællesskab. 

Vi sætter stor pris på at forældrene støtter op om sejlernes aktiviteter. På samme måde som andre sportsgrene er forældrenes støtte afgørende – især i starten. Når først sejlerne er kommet igang, og de lærer hinanden at kende og får styr på deres grej, kan forældrene som regel træde mere i baggrunden ifm træning.

Der er altid brug for praktisk støtte i forbindelse med stævner og lejre. Styregruppen og trænerne koordinerer arbejdet. 

For at kunne hjælpe til er det absolut ikke en forudsætning, at man er aktiv sejler eller sejlekspert: Organisationstalent, bil og lyst til at køre en trailer med optimistjoller til stævne, lidt fingersnilde til småreparationer af joller etc. er altid velkomment. 

Madordningen

Ungdomsafdelingen har en fast madordning, som køres af forældrene. Hver familie laver mad til hele flokken af sejlere 1-2 gange i løbet af sæsonen (for hver af familiens sejlere). Det fungere fint og uden at der bliver blandet kontant betaling ind i billedet. De fleste sejlere og deres familier (sejlerne, forældrene og enkelte søskende) vælger at spise med hver tirsdag og torsdag, når træningen slutter ved 19 – 19:30 tiden. 

Tunølejren

En meget populær aktivitet for sejlere, forældre og søskende er den årlige sommerlejr på Tunø. Se Aktivitetskalenderen.