Slæbestedet ved Lagunen

Slæbestedet ved Lagunen

Medlemskab af Kaløvig Bådelaug

For at kunne benytte slæbestedet ved Lagunen, skal man være aktivt medlem af Kaløvig Bådelaug.

 

Nøgle til slæbested

Nøgle til slæbestedet udleveres på havnens sekretariat i åbningstiden. Ved udlevering betales et depositum på 500 kr.

Nøglen er personlig og må ikke overdrages til andre.

 

Regler for brug af slæbested

Ved udlevering af nøgle udstedes endvidere regler for brug af slæbested, og medlemmet bedes underskrive en låneerklæring, hvor medlemmet bekræfter modtagelse af reglement og samtykke hertil.

 

Markering af båd og trailer

Medlemmet modtager 2 grønne labels med medlemsnummer

1 label sættes synligt på båden

1 label sættes synligt på traileren

Kun både med label må søsættes fra slæbestedet, og kun trailere med label må parkeres på vinterpladsen, dog ikke i vinterperioden (1/10 - 15/4).

Såfremt trailere uden label parkeres på Vinterpladsen, forbeholder Kaløvig sig retten til at fjerne disse for ejers regning.

 

Brug af slæbestedet

Søsætning eller optagning skal foregå så hurtigt som muligt, så der ikke opstår kø og gener for trafikken på vejen til og fra havnen.

Efter søsætning eller optagning skal kæden låses igen.

Løse genstande og affald må ikke efterlades i slæbestedet.

Bemærk!! Andre slæbesteder på havnen må ikke benyttes til trailer-søsætning og optagning af joller og både.

 

Parkering

Parkering af bil og trailer skal foregå på vinterpladsen, dog ikke i vinterperioden (1/10 - 1/4) og således at trailer ikke står i vejen for arbejde med bl.a. kran på vinterpladsen. Henstilles bil og trailer andre steder, forbeholder Kaløvig Bådelaug sig retten til at få bil og/eller trailer fjernet for ejers regning.

Ved overtrædelse af ovenstående regler kan havnetilsynet uden forudgående varsel inddrage den udleverede nøgle. Ved inddragelse af nøgle refunderes depositum ikke.