Teoretisk navigation 2023-2024

Teoretisk navigation 2023-2024

Teoretisk navigation.

 

Lidt om Kaløvig Bådelaugs teoretiske navigation (teoretisk duelighedsprøve).

Kurset indeholder, blandt meget andet, de af Søfartsstyrelsen og Dansk Sejlunion stillede krav:

 • Søkortet og indhold
 • Afmærkning af danske farvande (flydende og faste)
 • Vigeregler
 • Skibslys, dagsignaler og tågesignaler
 • Nød og nødsignaler
 • Sikkerhed
 • Brandbekæmpelse
 • Havmiljø
 • Lovgivning
 • Meteorologi til søs
 • Sejladsplanlægning
 • Meget andet sejladsrelevant

Kurset afvikles henover vinteren 2023/2024 og foregår om tirsdagen.

Første mødegang er i uge 46. Mødetid kl. 19:00 og kurset påregnes afsluttet ultimo februar/primo marts 2024.
Nærmere udsendes til alle tilmeldte primo november 2023.

Kurset kræver jfr. Kaløvig Bådelaugs love et medlemskab (uanset kategori).
Billigste kontingent er et gaste-medlemskab, der pt. koster kr. 600,- p.a. 

Kursusgebyret er kr. 1.450,- der dækker undervisning, mange kopier og diverse undervisningsmidler + gratis fri kaffe/te.

Dertil må påregnes en materiale udgift på ca. kr. 800,- til søkort, lærebøger og tegnegrej.

Kurset afsluttes med den teoretisk duelighedsprøve (pris kr. 350,-).

Undervisningen foregår i Kaløvig Bådelaugs Ungdomshus.

Deltagere i den teoretiske undervisning og ikke allerede har den praktiske duelighedsprøve, er sikret en plads på sejlerskolens praktiske sejlads - foråret 2024

Tilmelding og betaling til tirsdagsholdet foregår online her.