Regler for brug af elektricitet og forholdsregler mod brand på vinterpladsen

Regler for brug af elektricitet og forholdsregler mod brand på vinterpladsen

Overtrædelse af nedenstående regler, berettiger havneopsynet til at frakoble strømmen mellem båd og el-stander på et hvilket som helst tidspunkt. Skader på materiel eller båd, der opstår i forbindelse med frakobling af strømmen, er for bådejers egen regning.

Eventuelt tab af værdi på havnekort refunderes ikke.

Ikke mindst af hensyn til brandfaren men også det begrænsede antal el-stander på vinterpladsen, må der på vinterpladsen kun udtages elektricitet fra el-standerne i korte perioder med henblik på vedligeholdelsesladning af batterier og når der arbejdes om bord. Båden må således ikke forlades, mens der tappes strøm fra en af el-standerne på vinterpladsen.

Havnekaptajnen kan dog i konkrete tilfælde give tilladelse til opladning af en akkumulator, uden at fartøjets ejer er til stede.

Efter endt opladning af batterier eller arbejde om bord, skal stikket fra el-standeren fjernes.

Ledninger og stik skal være CE godkendte.

Der må udelukkende anvendes 230 AC (vekselstrøm) ledninger. Det er ikke tilladt at anvende almindelige indendørskabler og stik som forlængerledning. Ledningerne skal være tykke (type 3gx1,5mm2 og såvel stik som ledning skal være med jord (gul/grøn leder) og beregnet til udendørs brug. Ved brug af kabeltromler skal disse være fuldt udrullet.

Gammeldags batteriladere må ikke anvendes. Anvend en oplader, der er beregnet til maritimt brug af den type, som selv slår fra, når batterierne er fuldt opladt. Hvis der lades batterier, skal dette ske under opsyn.

Brug af el-affugter, varmeblæser og el opvarmning er ikke tilladt, medmindre dette sker, mens båden er under opsyn.

Da12 volt DC (jævnstrøm) udgør en risiko for brand, skal 12 volt hovedafbryderen til forbrugsbatterier og startbatterier altid være afbrudt, når båden forlades.

Bemærk i øvrigt:
Af hensyn til brand- og eksplosionsfare, må benzin ikke forefindes i fartøjer på land. Tanke skal tømmes og udluftes.
Løse tanke og reservedunke tages med hjem. Endvidere bør øvrige brændbare væsker (fortynder, maling m.m.) fjernes fra båden.

Gasflasker må ikke opbevares om bord mens båden står på land.

Der skal gøres opmærksom på, at alle både, såvel i havnen som på vinterpladsen, skal være gyldig ansvarsforsikret jf. pkt. 6.4 i havnereglement for Kaløvig Bådehavn.