Retningslinjer for kontingent og havneleje

Retningslinjer for kontingent og havneleje

Opkrævning og tilbagebetalinger af kontingent og havneleje på skæve tidspunkter af året


Kontingent

Hvornår kan medlemmer få reduceret kontingentet?

 • Kontingenter gives ikke retur.
  • Klubbens love fastslår i § 5.8 "Udmeldelse skal ske ved skriftlig meddelelse til kontoret senest 30. september og da med virkning fra 1. januar det følgende år.
   En pladshaver kan dog først udmelde sig, når den pågældende har solgt sin plads og betalt handelsgebyr, og da med virkning fra den 1. januar det følgende år" 

 Hvornår kan nye medlemmer få reduceret kontingentet?

 • Efter 30/9 opkræves kun 50 % af kontingentet

 

Havneleje

Hvornår kan medlemmer få reduceret havnelejen?

 • Man kan ved pladshandel ikke overdrage sin havneleje til køber.
 • Sælger af plads eller lejer, der fjerner båd kan få havneleje retur efter denne model
  • Marts, april, maj - 75 %
  • Juni, juli, august - 50 %
  • September, oktober, november – 25 %
  • December, januar, februar – 0 %
 • Når havnelejen gives retur er det % sats af hele havnelejen inkl. bådejerkontingent

 

Hvornår kan nye medlemmer betale reduceret havneleje – købere af plads / helårslejere

 • Køber betaler havnelejen efter denne model:
  • Marts, april, maj – 100 %
  • Juni, juli august - 75 %
  • September, oktober, november - 50 %
  • December, januar, februar - 25 %