Retningslinjer for kontingent og havneleje

Retningslinjer for kontingent og havneleje

Opkrævning og tilbagebetalinger af kontingent og havneleje på skæve tidspunkter af året


Kontingent

Hvornår kan medlemmer få reduceret kontingentet?

 • Kontingenter gives ikke retur.
 • Vi accepterer udmeldelse i forbindelse med opkrævning
  • Klubbens love fastslår §5.8 ”Udmeldelse kan kun ske pr. 1. september, efter forudgående skriftlig meddelelse til driftsudvalget” Vi ved dog af erfaring at udmeldelse først sker ved opkrævning. Vi accepterer udmeldelse i forbindelse med opkrævning af kontingent primo januar.

 Hvornår kan nye medlemmer få reduceret kontingentet?

 • Efter 30/9 opkræves kun 50 % af kontingentet

 

Havneleje

Hvornår kan medlemmer få reduceret havnelejen?

 • Man kan ved pladshandel ikke overdrage sin havneleje til køber.
 • Sælger af plads eller lejer, der fjerner båd kan få havneleje retur efter denne model
  • Marts, april, maj - 75 %
  • Juni, juli, august - 50 %
  • September, oktober, november – 25 %
  • December, januar, februar – 0 %
 • Når havnelejen gives retur er det % sats af hele havnelejen inkl. bådejerkontingent

 

Hvornår kan nye medlemmer betale reduceret havneleje – købere af plads / helårslejere

 • Køber betaler havnelejen efter denne model:
  • Marts, april, maj – 100 %
  • Juni, juli august - 75 %
  • September, oktober, november - 50 %
  • December, januar, februar - 25 %