Åbent J70 møde, torsdag den 13. januar kl. 19:30 i Kahytten - Kaløvig Bådelaug

Åbent J70 møde, torsdag den 13. januar kl. 19:30 i Kahytten - Kaløvig Bådelaug

Vil du være med til at organisere klubbens arbejde med de nye J70'ere, så vær med på årets første "J70 styregruppemøde", torsdag d. 13. januar kl. 19:30

Vi har gjort nogle erfaringer i 2021, som vi gerne vil bygge videre på.

J70-programmet har vi foreløbig beskrevet her

Men initiativgruppen er åben for at justere i modellen, så vi kan få bådene udnyttet bedst muligt.

En dagsorden for aftenen kunne se ud som følger:

  • plan for intro- og prøvesejladser frem til sæson-start (markedsføring, instruktør)
  • deltager-betalingsmodel i sæson 2022 (fra sæsonstart d. 19. april)
  • uddannelse af bådsmænd - beskriv reglerne klart
  • involvering af trænere
  • brugermanual - vi skal have lavet en "to-do-check-liste" som skal følges af alle brugere
  • rengøring af bådens bund - vi skal organisere en simpel, men obligatorisk turnus for rengøring af bådene
  • løbende vedligehold - vi skal udpege en person med ansvar for skift af dele og reparationer

 

Mvh

Oluf Grønkjær

pva J70 initiativgruppen