3 Broer 2024

3 Broer 2024

De 3 Broer er Østjyllands smukkeste og traditionsrige distancekapsejlads.

En endagssejlads på ca. 24 sømil (18 sømil for de mindre både) rundt i Århus Bugt, Kalø Vig, Knebel Vig og Egens Vig.

Kære kapsejlere,

 

Vi glæder os til at se jer i Kaløvig Bådelaug lørdag 7. september 2024, til 3Broer.

 

Der er forhåbentlig mange tilmeldte både, så det lægger op til en spændende dag på bugten.

Indbydelse

Indbydelsen til kapsejladsen kan hentes her: Indbydelse til 3Broer 2024

Sejladsbestemmelser

Sejladsbestemmelser findes her

Tilmelding (endnu ikke åben for 2024)

 

Lidt praktisk information:

 

Gæster, der ankommer til havnen fredag og dem der skal blive og overnatte til søndag, kan lægge til inde foran restaurant Brasseriet Kaløvig Badehotel, samt ved ydermolen. Man er også velkommen til at finde en ”pæle plads” med grøn markering. Overnatning er gratis for deltagende både.

 

Både, som kommer på selve løbsdagen og som ikke skal overnatte, er velkommne til at lægge til ved servicekajen, som er inde i lagunen, hvor kranen står.

 

Registrering finder sted foran dommertårnet fra kl. 08.00 til kl. 9.45. Sejladsbestemmelser og løbsinddeling forefindes kun digitalt på www.sailtiming.dk. Der er kurser og banekort med.

 

Der er skippermøde foran dommertårnet kl. 09.30

 

Varselssignalet for første start er kl. 10.40.

 

For yderligere information, se indbydelsen.

 

Præmieoverrækkelse vil foregå 45, minutter efter sidste båd er inde, med mindre der er protester der skal behandles. Præmieoverrækkelsen markeres med lydsignal fra dommertårnet. Dog vil præmieoverrækkelse senest finde sted kl. 17.30. Udlevering af præmier er betinget af fremmøde til præmie-uddelingen.

  

 

 

Vel mødt.

 

De bedste kaløvigske hilsner

Kapsejlads udvalget

 


Vedhæftede filer

Indbydelse 3 Broer 2023