Regler for Onsdagsbanen

Regler for Onsdagsbanen

Onsdagsbanen er en række sejladser, hvor alle er velkomne,- begyndere såvel som øvede.

 

Banekort og waypoints

Kurser og distancer

Løbsinddeling 2024

Starter

Der er 2 starter og 2 baner, en kort og en lang.

1. start kl. 18.30 både som sejler lang bane.

2. start kl. 18.35 både som sejler kort bane.

Der sejles efter specielle ”Kaløvig-onsdagsbane-regler”. Det er samme regler som de i Kapsejladsreglerne definerede regler, men protest reglerne er ændret. Handicap-reglerne er DH.

Ved manglende målerbrev tildeles man et mål af kapsejladsudvalget.

 

Startlinjen/mållinien

Startlininen er mellem yderste bøje og den sydlige side af dommertårnet. Linjen er begrænset mod land af yderligere en bøje. Startlinjen skal passeres fra nord mod syd.

Mållinjen er altid mellem den inderste bøje og dommertårnet. Mållinjen passeres altid fra syd mod nord.

Sejladserne skydes af senest kl. 20.30

 

Startprocedure

1. start, 18.30: 5 min. før 1. start afgives lydsignal og talstander 1 hejses.

4 min. før 1. start afgives 1 lydsignal og signalflag P hejses.

1 min. før start afgives 1 lydsignal og signalflag P stryges.

Ved 1. start afgives et lydsignal, talstander 1 stryges, og talstander 2 hejses for 2. start

2. start, 18.35: 4 min før 2. start afgives 1 lydsignal og signalflag P hejses.

1 min. før 2. start afgives 1 lydsignal og signalflag P stryges.

Ved 2. start afgives et lydsignal og talstander 2 stryges.

 

Tyvstart

For tidligt startende både vil få et tillæg på 10 min i sejltiden, såfremt fejlen ikke rettes ved at passere startlinjen på ny. Tyvstart signaleres med flag X. Der gives normalt ikke lydsignal.

 

Banen

Banekombinationerne for de 2 baner vises på tavlen under balkonen på dommertårnet ca. 30 min før start.

Banen kan normalt aflæses fra søsiden. Løb 2 ”lille bane” vises med små bogstaver på tavlen. Farven på bogstaverne viser om mærket skal holdes styrbord eller bagbord.

 

Protester

Protester bør så vidt muligt afgøres parterne imellem. I tilfælde af alvorlige tvister som ønskes afgjort, betragtes protesterne som debat-emne ved mødet i ”Kahytten” efter sejladsen.

Denne ændring af protestreglerne indebærer, at der bør vises større hensyn end ved normale kapsejladser mod andre deltagere. Skal skyldsspørgsmål ved forsikringsskader afgøres, behandles protesterne.

 

Resultater

Aftenens resultater offentliggøres ved mødet i klubhuset hurtigst muligt efter sejladsen, og præmier uddeles til vindende både i alle løb. Kun de både der har betalt deltagergebyr for hele sæsonen vil blive præmieret. Hvis vinderne ikke er til stede, tilfalder præmien kapsejladsudvalget.

 

Ændringer

Alle ændringer vedr. sejladserne bekendtgøres på møderne efter sejladserne.

 

Aflysning

Ved aflysning af sejlads hejses flag N. Hvis aflysning sker mindre end 1/2 time før varselssignal, vil der blive givet 3 lydsignaler. Kapsejladsudvalget afgør hvornår en sejlads skal aflyses.

En aflysning gælder for en fratrækker.

 

Klubmesterskabet

Der vil igen i år blive kåret en vinder i hver fleet. Der kåres ikke en overaltvinder, da det ikke giver mening ift handicap.

Resultatet beregnes ved at tage de 12 bedste sejladser for hele sæsonen. Dvs. 5 fratrækkere.

Point vil blive udregnet efter det almindelige lav-point-system.

 

Med venlig hilsen

Kapsejladsudvalget